Sıcaklık Enerji Midir?

08.06.2018 - 14:22

Sıcaklık kavramı fizik için önemli bir kavramdır. Fizikte ısı ve sıcaklık adında başlı başına bir konu vardır. Sıcaklık enerji midir ya da sıcaklık enerji çeşidi midir şeklinde soruları öğrenciler çok sık sormaktadır.

Sıcaklık enerji değildir. Isı bir enerji türüdür. Sıcaklık ve ısı kavramları sık sık karıştırılmaktadır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark adlı yazıda birinin neden enerji diğerinin neden olmadığını detaylıca anlatmıştık.

sıcaklık enerji midir

Sıcaklık Nedir?

Sıcaklığın bir enerji türü olmadığını söyledik. Peki, öyleyse sıcaklık nedir?

Sıcaklık maddenin iç enerjisinin ölçümüdür. Bu nedenle skaler bir büyüklüktür. Maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisine sıcaklık denir. Yani sıcaklık kendisi bir enerji çeşidi olmamakla birlikte enerjinin bir ölçümüdür diyebiliriz.

Maddenin kapsadığı ısı enerjisi arttıkça sıcaklığı da artar. Yani bu ikisi doğru orantılıdır. Ancak bu sıcaklık ile ısının aynı olduğu anlamına gelmez.

Maddeler arasında sıcaklık farkı olduğunda ısı alış verişi olur. Isının hareket yönünü belirten de yine sıcaklıktır. Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder.

Maddeler arasında enerji geçişi ısı geçişiyle olur. Sıcaklık maddeler arasında alınıp verilmez. Buna karşın enerji maddeden maddeye alınıp verilebilir.

Isı ve Sıcaklıkla İlgili Bazı Sorular

Konuyla ilgili çok sorulan sorulara tek tek yanıt verirsek konuyu daha iyi anlarız.

Sıcaklık enerji çeşidi midir?

Hayır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sıcaklık bir enerji türü değildir.

Isı enerji midir?

Evet. Isı bir enerji türüdür. Maddeler arasında geçiş yapar.

Sıcaklık maddeler arasında alınıp verilir mi?

Maddeler arasında sıcaklık alışverişi olmaz. Buna karşın maddelerin sıcaklıkları farklıysa aralarında sıcaklık eşitlenene kadar ısı alışverişi olur.

Sıcaklık madde miktarına bağlı mıdır?

Sıcaklık maddenin moleküllerinin enerjilerinin ortalamasıdır. Dolayısıyla sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Ancak ısı madde miktarına yani kütleye bağlıdır.

Örneğin düşük sıcaklıkta olan çok büyük bir kütlenin ısı enerjisi yanan bir kağıt parçasından daha yüksek olmaktadır.

Sıcaklık ne ile ölçülür?

Sıcaklık termometre ile ölçülür. Buna karşın ısı kalorimetre kaplarıyla ölçülür.

Sıcaklık neden enerji değildir?

Sıcaklığın enerji olmamasının nedeni matematiksel bir ölçüm olmasıdır. Enerji iş yapabilme kabiliyetidir. Ancak sıcaklık iş yaptıramaz. Buna karşın ısı iş yaptırabilir. Bu nedenle sıcaklık enerji değildir.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap