İzoelektronik Nedir?

27.05.2018 - 10:02

Kimya dersinde izoelektroniklik önemli bir kavramdır. Bu yazıda izoelektronik nedir bunu anlatmaya çalışacağız.

Aynı elektron dizilimine ve aynı sayıda değerlik elektrona sahip iki atom, iyon veya moleküle izoelektronik denir.

İzoelektronik terimi "eşit elektrik" veya "eşit yük" anlamlarına gelir. İzoelektronik kimyasal yapılar tipik olarak benzer kimyasal özellikler gösterir. Aynı elektron dizilime sahip olan atomlar veya iyonlar izoelektronik yapılardır.

İlgili konu: İzotop nedir

İzoelektronik ile ilgili sorular genellikle tanımı ve özellikleri ile ilgili çıkar. Aynı şekilde izotop, izoton ve izobar kavramları da bilinmelidir.

İzoelektronik Örnekleri

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi izoelektronik yapılar atomlar, iyonlar veya moleküller olabilir. K+ iyonu, Ca+2 iyonu ile izoelektroniktir. Çünkü normal şartlarda Ca'nın K'ye göre bir tane fazla elektronu vardır. Ancak kalsiyum 2 elektron ve potasyum 1 elektron verdiğinde elektron dizilimleri ve sayıları aynı olur.

Karbon monoksit molekülü (CO), nitrojen gazı (N2) ve NO+ yapısıyla izoelektroniktir. CH2 = C = O, ile CH2 = N = N de izoelektroniktir.

Buna karşın CH3COCH3 ve CH3N = NCH3 izoelektronik değildir. Çünkü bu yapılar aynı elektron sayısına sahip olmasına rağmen farklı elektron yapıları gösterir.

Doğada bulunan birçok organik bileşik de birbirinin izoelektroniğidir.

izoelektronik nedir

Bazı İzoelektronik Yapılar ve Elektron Dizilimleri

İzoelektroniklik, yapıların elektron diziliminin de aynısı olması gerektiğini gerektiriyor. Bunu yukarıda söyledik. Şimdi de tablo halinde bazı izoelektronik yapıları ve elektron dizilimlerini gösterelim.

İzoelektronik yapılar tablosu
İzoelektronik yapı Elektron dizilimi
He, Li+ 1s2
He, Be+2 1s2
Ne, F- 1s2 2s2 2p6
Na+, Mg+2 1s2 2s2 2p6
K+, Ca+2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Ar, S-2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Görüldüğü gibi özellikle soygaz özelliğine sahip atomların izoelektronik olması kolaylaşmaktadır. Çünkü soygaz kararlı bir yapı demektir. Örneğin F elementi 1 elektron alınca en yakın soygaz olan Ne elementine benzer. Bu nedenle F- elementi Ne soygazı ile izoelektroniktir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap