İnhibitör Nedir?

21.05.2018 - 00:38

İnhibitör kavramı bilimde çok farklı yerlerde karşımıza çıkmaktadır. İnhibitör nedir sorusuna tıp, kimya, biyoloji gibi farklı alanlarda cevap vermek mümkündür. Ancak hepsinde inhibitörün temel tanımı aynıdır.

Kimyasal reaksiyonların etkinliğini azaltan maddelere inhibitör denir. Enzim inhibitörleri enzimlere bağlanarak reaksiyonların gerçekleşmesini yavaşlatır.

Her reaksiyonun veya her enzimin inhibitörü birbirinden farklılık gösterebilir. Enzimler nasıl reaksiyona özgüyse inhibitörler de öyledir. Araştırmacılar reaksiyonların enzimlerle gerçekleşme sürecini izlemek için ortama inhibitör eklerler. Böylece yavaşlayan reaksiyon daha iyi gözlemlenebilir.

İnhibitör nedir

İnhibitör Nerelerde Kullanılır?

İnhibitör kavramı tıpta önemli bir kavramdır. Çünkü birçok ilacın çalışma mekanizması belirli enzimleri inhibe etmek üzerine kurulmuştur. Çünkü insan vücudundaki bütün tepkimeler belirli enzimlerin kontrolünde gerçekleşmektedir.

Kimyasal reaksiyonların etkinliğini azaltan ve enzimlerin hedef moleküle bağlanmasını önleyen etkiye inhibitör etki denmektedir. İnhibitörler sadece dışarıdan ilaç almayla vücuda dahil olmazlar. Doğal süreçte de insan vücudu bazı reaksiyonları durdurmak için doğal inhibitörler kullanmaktadır.

İnhibitörün tam tersi etkiye sahip maddelere ise aktivatör denir. Aktivatörler reaksiyonların daha iyi gerçekleşmesini sağlarlar. Vücudumuza aldığımız klor ve magnezyum türü iyon çeşitleri bazı reaksiyonlarda aktivatör görevi görür. Buna karşın kurşun, bakır ve cıva gibi