Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark

13.05.2018 - 07:34

Kütle ile ağırlık kavramları günlük hayatta birbiri yerine çok sık kullanılırlar. Öyle ki birçoğumuz bu iki kavram arasındaki farkı ifade dahi edemez. Ancak bilimsel olarak kütle ve ağırlık farklı kavramlardır. Kütle ve ağrılık arasındaki farkları anlamak için öncelikle bu iki kavram nedir kısaca ele alalım.

Kütle maddenin miktarıdır. Bir maddede miktar olarak tanecik sayısı ne kadar fazla ise o maddenin kütlesi o kadar büyük olur. Ağırlık ise maddenin her taneciğine uygulanan yer çekimi kuvvetinin bileşkesidir. Dolayısıyla bir cismin kütlesi yüksek olursa o cismin madde miktarı yüksek olur. Sonuç olarak daha çok yer çekimine maruz kalır yani ağırlığı da yüksek olur.

Kütlenin artması ağırlığın da artmasına neden olur. Ancak yine de bu ikisi aynı şeyler değildir. Kuvvet temel bir büyüklük iken, ağırlık türetilmiştir.

Fizikte genellikle kütle m ve ağırlık G ile gösterilir. Bu iki kavram arasında G = m.g vardır. Burada küçük g yer çekimi ivmesidir. Ağırlık kütle ve yer çekimi ivmesi arasında bu şekilde ilişki kurulur.

Kütle ve ağırlık arasındaki fark

Tablo Şeklinde Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark

Kütle ve ağırlık arasındaki fark tablo şeklinde gösterilirse konu daha iyi anlaşılır.

Kütle ve ağırlık arasındaki fark tablosu
Kütle maddenin bir özelliğidir ve her ortamda aynıdır. Ağırlık yer çekimi etkisiyle ortaya çıkar. Bu nedenle çekim ivmesi değişirse ağırlık da değişir.
Bir cismin kütlesi asla 0 olamaz. Yer çekimsiz ortamda ağırlık 0 olur.
Kütle yere göre değişmez. Ağırlık yere göre değişir.
Kütle skaler bir büyüklüktür. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür.
Kütle temel bir büyüklüktür. Ağırlık türetilmiş bir büyüklüktür.
Kütlenin birimi kilogramdır. Ağırlığın birimi newtondur.
Kütlenin eşit kollu teraziyle ölçülür. Ağırlık dinamometre ile ölçülür.

Tabloya baktığımız zaman kütlenin maddeye ait temel bir özellik olduğunu, ağırlığın ise kütleye yer çekimi etkisiyle uygulanan kuvvet olduğunu görmekteyiz.Bu temel fark aslında her şeyi anlatmaktadır.

Peki, kütle ile ağırlık arasındaki benzerlikler nelerdir? Bu iki kavram benzer olmaktan ziyade yakın ilişki içerisindedir. Ağırlık kuvvetinin oluşması için kütleye ihtiyaç vardır. Kütle ile ağırlık yer çekiminin sabit olduğu ortamda doğru orantılıdır.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap