Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları

06.05.2018 - 19:51

Herhangi bir bölgeyi diğerlerinden ayıran kendine has özelliklerine özel konum denir. Özel konum bir bölgenin çeşitli özelliklerini kapsamaktadır.

Bir yerin yükselti, yeryüzü şekilleri, eğim ve bakı gibi özellikleri ile kıta, deniz ve okyanuslara olan uzaklıkları özel konumunun bir parçasıdır. Yine komşu ülkelere, ticaret yollarına, boğaz ve geçitlere, sanayi bölgelerine, önemli madenlere vb. uzaklığı özel konumu belirler. Özel konum bir ülkenin kimliğini oluşturmaktadır.

Özel konum nedir kısaca anlattık. Bu yazıda 9. sınıf coğrafya dersinde karşımıza çıkan Türkiye'nin özel konumu üzerinde özellikle duracağız. Türkiye'nin özel konumu ayrıca yaşadığımız ülkeyi özellikleri ile tanımak açısından çok önemlidir.

Türkiye'nin özel konumu

Türkiye'nin Özel Konumunu Etkileyen Faktörler

Türkiye'nin özel konumunu etkileyen birçok faktör vardır. Yukarıda da dediğimiz gibi özel konum bir nevi kimlik gibidir. Bir ülkeyle ilgili bütün özellikler özel konuma girer. Türkiye'nin özel konumu maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

 1. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının yaklaştığı ara bir bölgede bulunur. Bunun sonuçları şöyle sıralanabilir.
  • Türkiye üç kıta arasında doğal köprü halindedir.
  • Tarih boyunca göçler için uğrak bir yer olmuştur.
 2. İpek ve baharat yolu gibi önemli ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.
 3. Türkiye birçok kültüre beşiklik etmiş tarihi bir coğrafyadır.
 4. Türkiye Ortadoğu'daki petrol zengini ülkelere komşudur.
 5. Türkiye'nin üç yanı denizle çevrilidir. Bununla birlikte çok çeşitli yer şekillerine sahiptir. Bunun sonucunda şunlar görülür:
  • İklim çeşitliliği vardır.
  • Biyoçeşitlilik ve tarımsal ürün çeşitliliği vardır.
  • Turizm faaliyetleri bol ve çeşitlidir.
  • Deniz ürünleri çeşitlilik kazanmıştır.
 6. Türkiye, Karadeniz ile Akdeniz'in bağlandığı Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir. Böylelikle;
  • Türkiye ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip olmuştur.
  • Boğazlardan geçişten alınan ücretle gelir elde edilmektedir.
 7. Türkiye'nin komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye'dir.
 8. Türkiye'nin en uzun kara sınırı Suriye ile, en kısa kara sınırı ise Azerbaycan iledir.
 9. Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazladır. Bu yükselti batıdan doğuya gittikçe artmaktadır.
 10. Türkiye'de yeraltı kaynakları da zengin ve çeşitlidir.
 11. Türkiye'nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın yüksek olması ortalama yükseltinin fazla olduğu manasına gelmektedir.

Görüldüğü gibi Türkiye'nin kendine ait ve dikkat çekici birçok özelliği bulunmaktadır. Bütün bu özellikler Türkiye'nin özel konumunun alt başlıklarıdır.


Etiketler:
 • coğrafya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap