Halojen Elementler ve Özellikleri

02.05.2018 - 18:37

Kimya dersinin ana konusu doğadaki elementlerdir. Bütün elementler periyodik tabloda atom numaralarına göre dizilmiştir. Periyodik tablodaki sütunlara grup denir. Aynı gruptaki elementlerin özellikleri de benzerdir. 7A grubundaki elementlere de halojen denir. Bazı grupların böyle özel isimleri vardır. Örneğin 1A grubu alkali metaller, 2A grubu ise toprak alkali metaller olarak anılır.

Halojenler periyodik tablodaki 7A grubunu oluşturan elementlerdir. Halojen elementlerin bir özelliği de oda koşullarında katı, sıvı ve gaz hallerinin üçünde de bulunan elementler içermesidir.

Halojen terimi, "tuz üreten" anlamına gelir, çünkü halojenler birçok önemli tuzu oluşturmak için metallerle reaksiyona girer. Reaksiyona girme eğilimleri yüksek olduğundan doğada serbest olarak yaygın şekilde bulunmazlar.

Halojen Elementlerin Listesi

Halojen elementler periyodik cetvel üzerinde 7A grubundaki ametallerdir. Yani en sağdaki 8A grubunun (soygazlar) hemen solunda bulunmaktadırlar.

halojen elementler

Halojenler şunlardır:

 1. Flor (F)
 2. Klor (CI)
 3. Brom (Br)
 4. İyot (I)
 5. Astatin (At)
 6. Ununseptiyum (Uus) (element 117)
Bunlardan sonucunsu olan element 117 yeni elde edilmiş bir elementtir. Periyodik cetvelde halojenler sınıfına dahil edilmesine rağmen bazı özellikleri metaloitleri andırmaktadır.

Halojen Elementlerin Özellikleri

Halojenler oldukça reaktiftirler. Yani reaksiyona girme istekleri çok yüksektir. 7A grubunda bulundukları için son yörüngelerinde 7 tane elektron vardır. Kararlı hale gelmeleri için 1 elektrona daha ihtiyaçları vardır. Halojenler oldukça değişken fiziksel özellikler göstermektedir. Örneğin oda koşullarında iyot katı, brom sıvı, flor ve klor ise gaz halindedir.

Saf olarak iki atomlu güçlü apolar kovalent bağlar oluşturabilirler. CI2, F2, I2 gibi bağlanmaları oldukça yaygındır. Ametalik özellik yukarı doğru gittikçe artar.

Halojenler çok yüksek elektronegativiteye sahiptir. Flor, tüm elementler içerisinde en yüksek elektronegativiye sahiptir. Halojenler, alkali metaller ve alkali topraklar ile kararlı iyonik kristaller oluştururlar. Örneğin sofra tuzu olarak bildiğimiz NaCI bu kristallere örnektir.

Halojen elementlerin özellikleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 • Yüksek elektronegativiteye sahiptirler.
 • Oldukça reaktif elementlerdir. (Tepkime eğilimleri yüksektir.)
 • Değerlik elektron sayısı 7'dir.
 • Metallerle iyonik bağ, ametallerle kovalent bağ oluştururlar.
 • 1 elektron alıp soygazlara benzemek isterler.
 • Çok reaktif oldukları için toksik ve zehirlidirler.
 • Astatin ve ununseptiyum radyoaktif özellikler gösterir.

Halojenlerin Kullanım Alanları

Yukarıda da belirttiğimiz gibi halojenler saf halde pek bulunmazlar. Bu nedenle element olarak saf kullanım alanları çok yaygın değildir. Klor belediyelerin şebeke sularında mikropları öldürmek için kullanılır. Bu nedenle şebeke suları klor içerir.

Klorun en yaygın kullanımı sofra tuzunun yapısına katılmasıdır. Klor sodyum ile birleşerek sofra tuzunu oluşturur. Halojenler güçlü metallerle birleşerek çeşitli tuzlar oluşturur. Bunun dışında ametallerle de yaptıkları çeşitli kovalent bağları vardır. Örneğin HCI bileşiği insan midesinde de bulunan önemli bir asittir.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap