Virüslerin Özellikleri

02.05.2018 - 12:08

Virüsler biyolojide tartışmalı olarak görülen ve üzerinde çok fazla durulmayan kavramların başında gelir. Bazı virüsler insanlar dahil olmak üzere diğer canlılarda hastalık yapar. Virüs kaynaklı hastalıkların insan hayatına olumsuz birçok etkileri vardır. Bu nedenle virüsleri anlamak ve virüslerin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak zorundayız.Bu yazıda virüslerin yapı ve özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Sadece parazit olarak yaşam döngüsü sürdürebilen, üremek için canlılara ihtiyaç duyan mikroskobik tek hücreli varlıklara virüs denir.

Virüslerin biyolojinin bir alt dalı olan mikrobiyoloji altında incelendiğini söylemek gerekir. Çok zor görünmeleri incelenmelerini de zorlaştırmaktadır.

Virüslerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Virüslerin genel özellikleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 • Virüsler protein kılıf ve genetik materyalden oluşur.
 • Virüsler, genetik materyal olarak DNA ya da RNA içerir. Ancak her ikisini birden bulundurmaz.
 • Virüslerin nükleik asitlerinin genellikle insan nükleik asidinden ayırt edilmesini sağlayan benzersiz kimyasal veya fiziksel özellikleri bulunur.
 • Virüslerin genetik bilgileri kapsit adı verilen basit protein yapısı tarafından sarılmıştır.
 • Virüslerin yapısında yağ ve karbonhidrat gibi organik moleküller yoktur.
 • Zorunlu parazittirler. Başka canlının hücresine girmeden cansız haldedirler.
 • Antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu nedenle virüslerin neden olduğu hastalıklar antibiyotik ile tedavi edilemez.
 • Virüsler insanlar açısından ciddi hastalıklara neden olurlar.
 • Virüsler insan vücuduna girdiğinde vücut bunlara karşı interferon üreterek savunmaya geçer.

Virüslerin Yapısı ve Çeşitleri

Virüslerin genel özelliklerini anlattık. Şimdi de biraz virüslerin yapısı ve çeşitleri üzerinde duralım.

Virüsler yapı olarak genetik materyal, protein kılıf ve kuyruk bölümünden oluşur. Diğer bütün canlılar olan ribozom gibi organeller virüsler de yoktur. Virüslerde hücre plazması yani sitoplazması da yoktur.

Virüslerin özellikleri

Virüslerin sınıflandırılması genellikle konak oldukları canlıya göre yapılır. Bu açıdan virüs çeşitleri:

 • Bakteri virüsleri
 • Hayvan virüsleri
 • Bitki virüsleri

Şeklinde sınıflandırılabilir. Görselde gördüğümüz virüs çeşidi bakteri virüsüdür. Bakteri virüslerine bakteriyofaj denir.

Genel olarak bakteri virüslerinde DNA, bitki virüslerinde RNA ve hayvan virüslerinde yine DNA genetik materyal olarak karşımıza çıkar. Bu durumun bazı istisnaları vardır.

Virüslerin Canlılığının İncelenmesi

Virüslerin canlı olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği ile ilgili uzun süren tartışmalar vardır. Bu konuda her iki tez için de deliller mevcuttur.

Virüslerin canlı olmadığına dair şu kanıtlar bulunur:

 • Kendi başlarına yaşayamazlar.
 • Hiçbir organelleri yoktur.
 • Metabolizmaları yoktur.
 • Yönetici hücre dışında ciddi bir organik molekül içermezler.
 • Büyüme ve gelişme gösteremezler.

Buna karşılık canlı olduklarına dair de şu deliller kullanılır:

 • Genetik bir molekül taşırlar.
 • Başka canlı içerisinde de olsa üreyebilirler.
 • Mutasyon geçirirler.

Bütün bunların ışığında virüsleri cansızlık ve cansızlık arasında bir ara form olarak düşünebiliriz.


Etiketler:
 • biyoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap