Sivil Toplum Nedir?

30.04.2018 - 12:10

Sivil toplum siyaset ve felsefe için önemli bir kavramdır. Bu yazıda sivil toplum nedir, sivil toplumun demokrasi ve toplum açısından önemi nedir gibi konulara değineceğiz.

Bir ülkede yaptırım gücü olan örgütlü yapıya devlet denir. Devlet dışında kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ise sivil toplum denir. Toplumun örgütlü olması için sivil toplum çok önemlidir. Çünkü devletin görev de sorumlulukları dışında kalan alanda sivil toplum etkinlik gösterir. Ayrıca kamuyu sadece tek alan olarak devlete bırakıldığı zaman kişisel hak ve özgürlüklerin tehlikeye girmesi söz konusu olmaktadır.

Dernek ve sendikalar sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilir. Devletle organik bir bağı olmayan bütün örgütlü yapılar sivil toplumun birer parçasıdır.

Sivil toplum nedir

Sivil Toplum ve Demokrasi

Sivil toplum nedir kısaca bilgi verdik. Şimdi de sivil toplumun demokrasi açısından önemli üzerinde duralım.

Sivil toplum demokrasinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Demokrasi için gerekli olan ana şart özgür bireylerdir. Çünkü demokrasinin işlemesi için millet iradesinin tecelli etmesi gerekir. Milletin iradesi de ancak millet özgür olursa tecelli edebilir. Özgürlük ise örgütlenme hakkını kapsamaktadır. Bu nedenle sivil toplum demokrasi açısından önemlidir.

Güçlü hukuk ve demokrasinin olduğu toplumlarda etkin ve güçlü bir sivil toplumun varlığı tesadüf değildir.

İnsanoğlu iş birliği ile ve toplu hareket ederek tarih boyunca çeşitli amaçlara ulaşmıştır. Birlikte güç doğar sözü bu anlayışın bir eseridir. Sivil toplum modern dünyada örgütlenmenin yeni halidir. Çeşitli dernek ve kuruluşlarla amaç birliği sağlayan insanların dayanışma içerisinde toplu hareket etmesi için sivil toplum gereklidir.

Sivil toplumu oluşturan vatandaşlar gönüllülük esasıyla orada bulunurlar. İnsanların gönüllü olarak yaptıkları işlerde daha başarılı olması daha kolaydır. Bu nedenle toplumsal ilerleme için de sivil toplum gereklidir.

Devleti denetlemek sadece hukukun görevi değildir. Hukuk yaptırım gücü olan tek organdır. Ancak sivil toplum da kitleleri yönlendirerek otorite üzerinde baskı kurma yoluyla denetim sağlayabilir. Açık ve özgür bir tartışma ortamıyla toplumda yeni fikirlerin yayılmasına olanak sağlar.

Sivil Toplumun Görevleri

Yukarıda sivil toplumun demokrasi için öneminden bahsettik. Sivil toplum insanların dayanışması için var olan yegane ortamdır. Sivil toplumun işlevlerine şöyle örnekler verilebilir:

 • Bireylerin meşru amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği imkanı sağlamak
 • Toplu hareket ederek meşru güç unsurları oluşturmak
 • Çeşitli gönüllülük faaliyetleri ile özellikle zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karışılamalarında yardımcı olmak
 • Toplumda demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sağlamak
 • Hak ve özgürlükleri sivil alanda savunmak
 • İnsanların yasal zeminde bir araya gelmelerine olanak sağlamak
 • Toplum, devlet ve birey arasındaki iletişimi güçlendirerek iş birliği sağlamak

Sivil toplum ile ilgili şöyle bir örnek verelim. Emekli öğretmenlerin sorunları olduğunu düşünelim. Bir emekli öğretmen tek başına ulaşamayacağı imkanları emekli öğretmenler derneği kurarak sağlaması mümkündür. Kurulan bu dernekle toplantılar düzenlenecek, sorunlar ve alternatif çözüm önerileri geniş çaplı tartışılacak, güç birliği oluşturarak elde edilen ekonomik imkanlarla da emekli öğretmenler arasında dayanışma sağlanacaktır.

Bu örnekte gördüğümüz gibi bireylerin tek başlarına yapamadıkları şeyleri güç birliği oluşturarak sivil toplum kuruluşu şemsiyesi altında yapması daha mümkündür.


Etiketler:
 • siyaset    
 • Yorumlar
  Yorum Yap