Asetaldehit Nedir?

24.04.2018 - 18:21

Asetaldehit asetik asit, parfüm ve aromaların üretiminde kullanılan renksiz, yanıcı bir sıvıdır. Aynı zamanda alkol metabolizmasında bir ara üründür. Etil alkol fermantasyonu sırasında pirüvat etil alkole dönüşmeden önce asetaldehite dönüşür. Asetaldehit genel bir narkotik etkiye sahiptir ve ayrıca mukoza zarında tahrişe neden olur. Büyük dozlarda vücuda geçilmesi solunum felcine ve ölümüne neden olabilir.

Asetaldehit diğer adı asetaldehit, etanal, veya asetik aldehit olan ve aldehitler sınıfına giren bir organik bileşiktir. Kimyada aldehitlerin genel adlandırılmasına göre sistematik adı etanal şeklindedir.

Asetaldehit formülü C2H4O şeklindedir. Açık formülü ise CH3-CHO şeklindedir. Aldehitlerin genelinde olduğu gibi karbonla oksijen arasında çiftli bağ vardır.

asetaldehit nedir

Asetaldehit Özellikleri

Asetaldehit nedir kısaca değindik. Şimdi de özellikleri üzerinde biraz duralım.

 • Aldehit sınıfında bir bileşiktir.
 • Oksijenle karbon arasında çiftli bağı vardır.
 • Asetaldehitin diğer adı etanal şeklindedir. Etanal etanol (etil alkol) üretiminde kullanılır.
 • Renksiz, keskin kokulu ve zehirli bir maddedir.
 • Çift bağdan dolayı kararsız bir bileşiktir.
 • Asetaldehit kapalı formülü C2H4O şeklindedir.
 • Su ile farklı oranlarda karışır.
 • Molekül ağırlığı 44 g/mol şeklindedir.
 • Erime noktası -123.5 °C, kaynama noktası 21 °C şeklindedir. Bu nedenle sıvı halde bulunur ve kolaylıkla gaz haline geçer.
 • Toksik olduğu için asetaldehit zehirlenmesi görülebilen bir vakadır.

Asetaldehit Oluşumu

Asetaldehit yani etanal, etanol üretmek için kullanılır. Etanol ise etil alkol de denilen ve içkilerde kullanılan alkol çeşididir.

Doğru katalizörle asetik aside su katıldığı zaman asetaldehit oluşur. Bu durumun kimyasal denklemi C2H2 + H2O → C2H4O şeklindedir.

Etil alkol fermantasyonunda glikoliz reaksiyonları sonucu oluşun pirüvik asitten CO2 çıkmasıyla asetaldehit elde edilir. Asetaldehit hidrojenle doyurulduğunda ise etil alkol ede edilir. Etil alkolün kapalı formülü C2H6O şeklindedir. Yani iki bileşik arasında 2 hidrojen fark bulunmaktadır.

Asetaldehit yukarıda da belirttiğimiz gibi çeşitli aromların, kokuların ve etil alkolün üretiminde kullanılır. Etil alkole göre kararsız olduğu için alkole göre daha toksiktir. Bu nedenle asetaldehit zehirlenmesine neden olabilmektedir. Kimya sanayisinde bu madde yaygın olarak kullanılır. Yapay kauçuk üretimi için bu bileşik çok önemlidir.

Asetaldehit yanıcı bir sıvı olarak ifade edilir. Bunun nedeni organik bir bileşik olmasıdır. Organik bileşiklerim tamamı oksijenle yanma tepkimesi verir.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap