Terliksi Hayvan

23.04.2018 - 08:18

Terliksi hayvan, su habitatlarda doğal olarak bulunan tek hücreli protistalardır. Bunlar genellikle dikdörtgen veya terlik şeklindedir bu nedenle terliksi hayvan olarak anılır. Normalde bilimsel adı paramesyum şeklindedir. kirpikler olarak adlandırılan kısa tüylü yapılarla kaplıdır. Bazı terliksi hayvan türleri ayrıca laboratuvarlarda kolaylıkla kültürlenir ve faydalı model organizmalar olarak hizmet eder.

Terliksi hayvan hayvan mıdır?

Terliksi hayvan diye adlandırılan canlı gurubu hayvan değildir. Protista aleminde yer alır. Hayvanlar alemi başka bir canlı alemidir.

terliksi hayvan

Yukarıdaki terliksi hayvan resmi ile terliksi hayvanın hücre yapısı gösterilmiştir. Terliksi hayvanın zarlı organel bulundurduğuna ve ökaryot hücre yapısında olduğuna dikkat ediniz.

Terliksi Hayvanın Özellikleri

Terliksi hayvan ile ilgili kısa bir şekilde temel bilgileri verdik. Şimdi de terliksi hayvan özellikleri üzerinde duralım.

  • Terliksi hayvan mikroskop ile görüntülenebilen bir tek hücreli canlıdır.
  • Protista aleminin protozoa şubesinin silliler sınıfındaki bir canlı gurubudur.
  • Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
  • Tek hücreli olmasına rağmen gelişmiş canlılarda görülen olayların birçoğu terliksi hayvanda da görülür.
  • İlk başlarda hayvan zannedilmiş ancak hayvan olmadığı anlaşılmıştır.
  • Tüketici bir canlı gurubudur. Besinlerini dışarıdan alır.

Terliksi Hayvan ve Üreme

Terliksi hayvan (paramesyum) hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebilir. Bu çevre koşullarına bağlıdır. Ortamda bol besin varsa genellikle eşeysiz üreme tercih edilir. Ortamda besin kıtlığı varsa da eşeyli üreme gerçekleştirilir. Bununla birlikte terliksi hayvanın "otogami" denilen kendi kendini dölleme yöntemini de kullandığı araştırmalarla gösterilmiştir.

Terliksi hayvanda eşeysiz üreme ikiye bölünme şeklinde yapılır. Burada hücre ikiye bölünerek genetik özellikleri tamamen aynı iki yeni hücre ortaya çıkar.

Eşeyli üremede ise konjugasyon denilen gen değişimi yöntemi kullanılır. Terliksi hayvanlarda erkek ve dişilik yerine iki farklı cinsiyet vardır. Eşeyli üremeleri çiftleşmeye benzer. Çiftleşme bu iki zıt cinsiyet arasında görülür. Birçok terliksi hayvan türü olmasına rağmen eşeyli üreme aynı türler arasında gerçekleşir Eşeyli üreme sırasında hücrelerin birbirine çok yaklaştığı ve yığın oluşturduğu gözlemlenmiştir. Eşeyli üreme için genetik malzemeyi yarıya indirmek amacıyla mayoz bölünme gerçekleşir.

Terliksi hayvan prokaryot mu diye karıştırabilirsiniz. Ancak tek hücreli olmasına rağmen ökaryottur. Bunu unutmamalısınız. Deney ortamlarında üretilken terliksi hayvan yararlı amaçlar için kullanılabilir.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap