Biyolojinin Alt Bilim Dalları

12.04.2018 - 15:30

Biyoloji canlılığı inceleyen doğa bilimidir. Canlılık çok geniş bir alan olduğu için biyoloji de epey geniş bir uğraş alanına yayılmıştır. Canlılıkla ilgili her bilimsel çalışma öyle ya da böyle biyolojiyle ilgilidir. Bunun sonucu olarak da biyolojinin birçok alt dalı ortaya çıkmıştır. Bu bölünme daha etkin çalışmak için de gereklidir. Daha önce biyoloji bilimi başlığı altında bu konuya kısaca değinmiştik. Şimdi biraz daha detaylı ele alacağız.

Biyolojinin alt dalları şöyle sıralanabilir:

 • Botanik
 • Zooloji
 • Sitoloji
 • Histoloji
 • Biyoteknoloji
 • Morfoloji
 • Anatomi
 • Fizyoloji
 • Moleküler biyoloji
 • Embriyoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Parazitoloji
 • Viroloji
 • Biyokimya
 • Biyofizik
 • Patoloji
 • Genetik (kalıtım)
 • Taksonomi
 • Evrimsel biyoloji
 • Entomoloji
 • Mikoloji
 • İhtiyoloji

Listeyi daha da uzatabiliriz çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi canlılık çok geniş bir alandır. Bütün bunları ezberlememiz gerekmez ancak biyolojinin alt bilim dallarına örnek veriniz dendiğinde 4 5 tane örnek sayabilmeliyiz.

biyolojinin alt bilim dalları

Biyolojinin Alt Bilim Dallarının Çalışma Alanları

Yukarıda biyoloji neden alt bilim dallarına ayrılmıştır sorusuna cevap verdik. Canlılığın geniş bir saha olması ve insanın özellikle sağlık alanında ilerleme kaydetmek için canlılığı irdelemesi biyolojinin dallanmasına neden olmuştur. Son yıllarda biyoteknoloji sahasının gelişmesiyle biyoloji bilgisinin ekonomik geri dönüşümü de artmıştır.

Biyolojinin alt dallarından en bilindik olanları zooloji (hayvan bilimi) ve botanik (bitki bilimi) alanlarıdır. Çünkü çevremizde gördüğümüz canlıların büyük bir bölümü bu canlılardır. Biyolojinin alt dallarının çalışma alanlarını kısaca açıklayalım:

Botanik: Bitkileri inceler. Çok fazla çeşitte bitki olduğu için botaniğin çalışma alanı epey geniştir.

Zooloji: Hayvanları inceler. Klinik anlamda da veterinerliğe bilgi sağlar.

Sitoloji: Hücre bilimidir. Hücre türlerini ve özelliklerini inceler.

Histoloji: Hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu dokuları inceler. Tıp için önemli bir alandır.

Biyoteknoloji: Biyolojinin alt bilim dallarından önemi son yıllarda artan bir alandır. Biyoloji bilgisinin üretimde ve çeşitli beşeri faaliyette kullanılmasıyla ilgili teknik bir alandır.

Morfoloji: Canlıların şekil olarak görüntüsünü ve yapısını inceler.

Anatomi: Daha çok insan başta olmak üzere gelişkin canlıların organ ve dokularının yapısını inceler.

Fizyoloji: Organ sistemlerinin işlevlerini inceler.

Moleküler biyoloji: Canlı yapısındaki molekülleri ve canlılığın moleküler özelliklerini ele alır.

Embriyoloji: Döllenme sürecinden itibaren canlının geçirdiği gelişim safhalarını inceler.

Mikrobiyoloji: Mikroskopla görünebilecek mikro canlıları inceler. Hastalık etkeni açısından bu canlılar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Parazitoloji: Hastalık yapan parazit canlıları inceler.

Viroloji: Özel olarak virüsleri inceleyen bilim alanıdır.

Biyokimya: Canlı yapısında bulunan kimyasal bileşenleri ve canlılardaki reaksiyonları inceler.

Biyofizik: Fizik bilgisinin canlı organizmalar için kullanıldığı alandır.

Patoloji: Hastalıkları detaylı olarak ele alır ve sınıflandırır. Tıp alanında patoloji bilgisinden çok sık yararlanılır.

Genetik (kalıtım): Canlıların gen özelliklerini ve kalıtımlarını inceler. Çalışma alanı epey geniştir.

Taksonomi: Sınıflandırma bilimidir. Biyoloji sistematiği olarak da adlandırılır. Canlı türlerinin sınıflandırılmasıyla ilgilenir.

Evrimsel biyoloji: Canlıların geçirdiği evrimsel süreçleri inceler. Evrim mekanizmasının sonuçlarını irdeler ve canlılık serüvenini tarihsel açıdan ele alır.

Entomoloji: Böcek bilimidir. Böceklerle ilgili bilgileri toplar ve sınıflandırma yapar.

Mikoloji: Mantar bilimidir. Mantarları ele alır.

İhtiyoloji: Zoolojinin alt dallarından biridir. Balıkları inceler.

Biyolojinin Alt bilim Dalları ile İlgili Sorular

Birkaç örnek soru ile konuyu pekiştirelim.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?

A) Canlıları inceler

B) Çeşitli alt dallara ayrılmıştır.

C) Birikimli ilerler.

D) Sadece önemli türleri ele alır.

E) Geniş bir sahası vardır.

Çözüm: Biyoloji bilimi sadece önemli gördüğü canlı türlerini değil, canlılık ile ilgili her şeyi ele alır. Bu nedenle cevap D seçeneğidir.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin alt alanlarından biri değildir?

A) Botanik

B) Zooloji

C) Entomoloji

D) Sitoloji

E) Sismoloji

Çözüm: Sismoloji deprem bilimidir ve canlılıkla doğrudan ilgili değildir. Cevap E seçeneğidir.


Soru: Gelişkin canlıların döllenmeden itibaren geçirdiği evreleri inceleyen alan nedir?

A) Mikrobiyoloji

B) Embriyoloji

C) Moleküler biyoloji

D) İhtiyoloji

E) Çocuk gelişimi

Çözüm: Bahsedilen tanıma uyan bilim dalı embriyolojidir. B doğru seçenek olur.


Etiketler:
 • biyoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap