Sıvı Maddeler

05.04.2018 - 12:27

Maddenin en yaygın hali üç tanedir. Katı, sıvı ve gaz halinde olabilir. Bu yazıda sıvı maddeler ve özellikleri üzerinde duracağız. Önce sıvı tanımı yaptıktan sonra sıvı maddelerin özellikleri üzerinde duracağız.

Sıvı Nedir?

İçinde tutulduğu kabın şeklini alan ve yer çekiminin varlığında yüzey elde eden akışkan madde fazına sıvı denir. Sıvı terimi ayrıca, bu özelliğe sahip olan maddenin içinde bulunduğu fiziksel hali de ifade eder. En bilinen sıvı yaşamın temeli olan sudur.

Sıvı halindeki maddenin atom ve molekülleri katı maddeler kadar birbirine yakın durur. Ancak bir sıvıdaki atomlar veya moleküller birbirleri arasında serbestçe hareket edebilirler. Bu da sıvının akışkan olmasını sağlar.

sıvı maddeler

Bir sıvı ısıtıldığında, atomlar ve moleküller kinetik enerji kazanırlar. Sıcaklık yeterince yükselirse, sıvı artık gaz haline gelir veya ortamdaki kimyasallarla reaksiyona girebilir. Sıvı soğutulduğunda, atomlar ve moleküller kinetik enerjiyi kaybeder. Sıcaklık yeterince düşük olursa, sıvı katılaşır. Suyun soğuyunca buza dönmesi buna iyi bir örnektir.

Sıvı Maddelerin Özellikleri

Sıvı maddelerin sıvı olmalarından dolayı kaynaklı bazı özellikleri vardır. Bu özellikleri maddeler halinde özetleyelim.

 • Sıvılar akışkandır.
 • Katılarla kıyaslandığı zaman çok daha düzensizdir.
 • Arada çok fark olmasa da sıvılar katılara göre kısmen daha fazla boşluk taşırlar.
 • Katılarla kıyaslandığında moleküller arasındaki çekim kuvveti daha düşüktür.
 • Sıvıların belirli bir hacmi vardır. Ancak şekli yoktur. İçine girdikleri kabın şekli alır.
 • Sıvılar sıkıştırılamaz.
 • Sıvılarda adezyon, kohezyon gibi çekim kuvvetleri bulunur.
 • Aynı zamanda akışkanlığa karşı direnç sağlayan viskosite vardır.

Sıvı maddeler gerçekte sıkıştırılabilir mi?

Aslında bakarsanız sıvılar katılara göre kıyaslarsak bir miktar sıkıştırılabilirler. Ancak bu miktar çok azdır. Bu nedenle sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul görür.

Katı, Sıvı ve Gaz Maddelere Örnekler

Sıvılar başta olmak üzere katı sıvı ve gazlara çeşitli örnekler verelim. Çevremizdeki katı maddeler ve gaz maddeler nelerdir biraz biliyoruz. Örneğin evinizde gördüğünüz her şey birer katı maddedir. Havadan soluduğunuz nefes ise gazdır.

Katı Örnekleri

Belirli bir şekli ve hacmi olan bir madde türü katıdır. Katı örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • Demir
 • Altın
 • Tahta
 • Kum
 • Taş
 • Elma
 • Margatin
 • Yumurta
 • Bulgur
 • Duvar
 • Ev
 • Ağaç

Sıvı Örnekleri

Sıvılar, belirli bir hacme sahip fakat tanımlanmış bir şekle sahip olmayan madde formudur. Sıvı maddeler akışkandır ve bulunduğu kaplarının şeklini alırlar.

 • Su
 • Süt
 • Kan
 • İdrar
 • Mazot
 • Zeytinyağı
 • Alkol
 • Civa
 • Kahve

Gaz Örnekleri

Hem şekli hem da hacmi olmayan madde formuna gaz denir. Gaz örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • Hava
 • Helyum
 • Azot
 • Karbondioksit
 • Karbonmonoksit
 • Su buharı
 • Doğal gaz
 • Oksijen

Yukarıda örnek verilen maddeler genelde bulundukları faza göre örneklendirilmiştir. Bir madde farklı sıcaklıklarda farkı fazda bulunabilir. Buna maddenin hal değiştirmesi denir.


Etiketler:
 • fizik    
 • Yorumlar
  Yorum Yap