İklim Nedir?

02.04.2018 - 20:05

Coğrafya dersinde iklim kavramı çok kullanılan bir kavramdır. İklim yaşamımıza doğrudan etki eder. Tarih boyunca yerleşimler, medeniyetler hatta savaşlar ve büyük devletler iklim meselesi üzerinde durmuştur. Bu yazıda iklim nedir sorusuna cevap arayacak ve bazı şeylere açıklık getireceğiz.

Belirli bir bölgenin yıllar içerisindeki hava koşulu davranışının genel karakterine iklim denir.

Hava koşulları derken bunun içerisine sıcaklık, nem, rüzgar, hava basıncı, yağış türü, yağış miktarı gibi birçok kavram girmektedir. Normalde hava durumu olarak ölçülen bu değerleri 30 40 senelik ortalamaya vurduğumuzda bir bölgenin genelde nasıl davrandığını ortalama olarak elde ederiz. Elde ettiğimiz bu bilgi ise iklimdir.

Örneğin bir yerde son 30 yılda yaz yağışları ortalama olarak az olmuşsa bu bölgenin iklimini "yazları kurak" olarak ifade ederiz. İklimle hava durumunun temel farkı hava durumunun kısa süreli, iklimin ise uzun süreli bilgi içermesidir. Bir yerin uzun süreli hava koşulları karakteristik iklim özellikleri olarak ifade edilir.

Bir yerden genel olarak beklediğimiz şey iklim, o gün gerçekleşen şey ise hava durumudur.

İklimi Etkileyen Faktörler

İklim uzun vadeli ortalama hava düzenlerinden oluştuğundan, nem, atmosferik basınç, rüzgar, yağış ve sıcaklık gibi çeşitli meteorolojik olayların ortalama ölçümlerini kapsar. Bu bileşenlere ek olarak Dünya'nın iklimi, atmosferi, okyanusları, kara kütleleri ve topoğrafyası, buz ve biyosferden oluşan bir sistemden oluşmaktadır. Bunların her biri, iklimin uzun süreli hava düzenlerini etkileme aracıdır.

Örneğin buz, iklim açısından önemlidir. Çünkü beyaz rengiyle yüksek oranda yansıtıcıdı