İngilizce Öğrenmek

05.07.2015 - 00:10

ingilizce öğrenmek

İngilizce öğrenmek içinde farklı farklı basamakları içerir. İngilizce writing, speaking, reading ve listening gibi dört maddeden oluşur. Aslında bu bütün diller için geçerlidir. Yani bir metni okuyabilme beceresi, dinlediğini anlayabilme, etkili yazabilme ve son olarak konuşma. Bu dört parça bir araya geldiğinde İngilizceyi öğrenmiş olursunuz. Genellikle yabancı dil öğrenme sürecinde olan insanlar en son konuşmayı öğrenirler. Çünkü okuma ve yazma sırasında düşünmeye fırsatınız vardır. Ancak konuşma sırasında her şey aniden gerçekleşir. Aslında konuşmanın dinlediğini anlamadan çok daha zor olduğunu sanmak bir yanılgıdır. Konuşmada zorlanma daha çok yetişkinlerde görülen bir sorundur. Bunun altındaki temel etken ise çekinme güdüsüdür. Bir yabancı dili konuştuğunuzda o dile ait bir kimlik edinirsiniz o an için. Belli bir yaşa erişmiş insanlar için yeni bir kimliği benimsemek utanç verici gelebilmektedir. Çocuklarda ise bu durum böyle değildir. Çocukların İngilizceyi daha hızlı öğrenmelerinin temel sebebi yeni öğrendikleri dile ait olma konusunda yetişkinler kadar tutucu olmamalıdır. Hatta kendi ana dilini öğrenen çocukları incelediğinizde daha dinlediğini tam anla kabiliyetine erişmeden konuşmayı denediğini görürsünüz. Çünkü bu çocuklar henüz bir dil kimliği edinmemiştir. Yetişkinlerin bu problemi aşmak için psikolojik olarak kendilerini yabancı bir dile açmaya ihtiyaçları vardır. Bunu yaptıkları taktirde küçük çocuklar kadar hızlı öğrenebildiklerini fark edeceklerdir.

İngilizce öğrenmenin dört ana unsuru içerdiğini söyledik. Bu unsurlardan yekdiğeri diğerlerinden üstün sayılmaz. Hepsinin yeri ayrıdır. Ancak konuşmadan çekiniyorsanız konuşmayı biraz erteleyebilirsiniz. Ziyanı yok. Çünkü sizin iş hayatında daha çok ihtiyacınız olacak olan okumak ve yazmaktır. İngilizce bir maili okumak, anlamak ve İngilizce cevap verebilmek iş dünyasında en çok ihtiyaç duyacağınız şeydir. İngilizce öğrenmenin bu dört ana başlığı birbirinden kesinlikle bağımsız değildir. Her biri diğerlerini besler. Dördüne birden çalışmak İngilizce öğrenme hızınızı inanılmaz bir şekilde arttıracaktır. Yeni bir kelime öğrendiğinizde ilk reading beceriniz gelişir. Bir metinde karşınıza çıktığında o kelimenin ne anlama geldiğini bilirsiniz. Daha sonra o kelimeyi bir konuşmada, dizide, filmde vs. duyduğunuz zaman nasıl telaffuz edildiğine tanık olursunuz. Kelimenin kullanılış şeklini iyice benimsersiniz. Bu süre içerisinde yazılı bir cümle kurmanız gerektiğinde artık o kelimeyi yazı dilinde kullanabilirsiniz. Belli bir evre sonra da yeteri güvene sahip olduğunuz zaman o kelimeyi konuşma içerisinde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kelimeyi yazılı bir metinde görüp anlamını öğrenmek sonradan İngilizcenin dört ana parçasına birden kademeli olarak etki etmektedir. Herhangi bir yabancı dilden bir parça öğrenirseniz bu size dilin diğer parçalarında da katkı sağlayacaktır. Çevrenizde şöyle bir dilde yazı yazmayı bilmediğini ama çok iyi konuştuğunu söyleyenler olacaktır. Bunlara inanmayın. Bu insanlar çoğunlukla yeteri düzeyde dil bilmezler. Sadece ezberledikleri birkaç cümle vardır. Bu cümleler ise iş hayatında, akademik hayatta, üniversite öğrencisiyken veya yurt dışına çıkma esnasında bir işinize yaramaz. İngilizce öğrenmek İngilizcenin dört temel parçasını birden kavramaya dayalı bir süreçtir.


Etiketler:
  • ingilizce    
  • Yorumlar
    Yorum Yap