Havza Genelgesinin Önemi

04.12.2017 - 19:24

Havza Genelgesi Milli Kurtuluş Mücadelesi içerisinde çok büyük öneme sahip bir genelgedir. Kurtuluş mücadelesinin ilk resmi adımı olarak da görülebilir. Bu yazıda Havza Genelgesinin amacı ve önemi üzerinde durmaya çalışacağız.

Havza Genelgesi Nedir?

Önce bilmeyenler için Havza Genelgesi nedir kısaca özetlemeye çalışalım.

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmıştır. Bu hepimizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı için ilk adım olmuştur. 4 gün öncesinde yani 15 Mayıs tarihinde Yunanistan İzmir’i işgal etmeye başlamıştır.

Resmi görevli olarak Samsun’a giden Mustafa Kemal’in aslında aklında resmi görevinin üzerinde milli kurtuluş fikri bulunmaktaydı. Bu amaçla millet örgütlenmeli ve bir amaç etrafında birleştirilmeliydi. Bu amaç milletin bağımsız olmasıdır.

havza genelgesinin önemi

Mustafa Kemal Samsun’a ulaşınca buranın düşman kontrolünde olması dolayısıyla çok uygun olmadığını gördü. Buradan Havza’ya geçen Mustafa Kemal 28 – 29 Mayıs tarihlerinde Havza’da bir genelge yayınladı. Bu genelge Havza Genelgesi olarak tarihe geçmiştir.

Havza Genelgesinin Önemi ve Maddeleri

Havza genelgesinde;

 • İşgalcilere karşı protestolar yapılacaktır.
 • İtilaf devletlerine ve İstanbul Hükumetine uyarıcı telgraflar çekilecektir.
 • Yapılan mitinglerle halkın işgale karşı birlik olması sağlanacak.
 • Milli cemiyetlerin etkinliği arttıracaktır.

Bu genelge işgale karşı ilk resmi tepki olarak görülebilir. Bu açıdan çok önemlidir. Havza genelgesinin önemini şöyle sıralayabiliriz:

 • Türk halkı bu genelgeyle ortak bir amaca yoğunlaşmıştır.
 • Genelge sonrası yapılan mitinglerle milli mücadelenin ruhu güçlenmiştir.
 • Mustafa Kemal etrafında bir hareket canlanmıştır.
 • Ümitsizliğin yerini heyecan ve umut almıştır.

Havza genelgesinin etkileriyle ve Mustafa Kemal’in resmi görevini aşması sonucu İtilaf devletleri İstanbul Hükumetine baskı yapmıştır. Bunun sonucunda 8 Haziran 1919 tarihinde Osmanlı Harbiye bakanlığı Mustafa Kemal’i geri çağırmıştır.

Mustafa Kemal bu çağrıya uymamış ve kurtuluş amacına devam etmek maksadıyla Amasya’ya geçmiştir.

Bu genelge resmi makamlara da gönderilmiştir. Böylece mücadele ruhu her yere duyurulmuştur.

Yukarıdan anlatılanlardan hareketle Havza Genelgesinin kurtuluş tarihimizdeki önemi daha iyi kavranabilir. İşgale karşı duyulan rahatsızlığın bir bildiri şeklini alması milli bilince olumlu katkı yapmıştır.

Aynı zamanda bu bildiriyi yayınlayan kişi kurtuluş hareketinin de doğal önderi olarak ön plana çıkmıştır.


Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap