Nötron Nedir?

14.11.2017 - 12:45

Nötron nedir sorusuna farklı düzeylerde, farklı detaylarla cevap verilebilir. Biz burada çoğumuzun işine yarayabilecek lise kimya dersi seviyesinde izah etmeye çalışacağız.

Nötron atom çekirdeğinde yer alan yüksüz bir atomaltı parçacıktır.

Nötron nedir sorusuna kısaca yanıt verdikten sonra şimdi de bu bilgileri biraz daha detaylandıralım. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötron arasındaki temel fark yük farkıdır. Proton +1 yüklüyken nötron yüksüzdür. Yani toplam yükü 0’dır.

nötron nedir

Atom çekirdeğindeki nötron sayısı bir elementin hangi izotop olduğu konusunda bize bilgi verir.

Nötron sayısı sadece izotoplar değil başka konularda da bize bilgi verir. Örneğin atomun fiziksel özellikleri açısından nötron sayısı önemli bir etkendir. Maddenin erime ve kaynama noktası gibi birçok faktörde nötron sayısı etikilidir.

Atom kütlesi hesaplanırken proton ve nötron eşit (1) kabul edilip elektronların kütlesi ihmal edilir.

Nötron ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Nötron hakkında genel bilgileri verdik. Şimdi de konuyla ilgili sık sorulan sorulara kısaca cevap verelim.

Nötron Ne İşe Yarar?

Nötron maddenin temel yapıtaşı olan atomların temel yapıtaşıdır. Yani kısaca nötronlar protonlarla birlikte maddenin fiziksel varlığını oluşturur.

Atomların büyük bölümü boşluktan oluşur. Bu boşlukta negatif yüklü elektronlar dolanmaktadır. Ancak atomun kütlesini ve maddesel varlığını büyük oranda proton ve nötron oluşturmaktadır.

Atom çekirdeğindeki güçlü nükleer kuvvet de yine proton ve nötron sayesinde var olmaktadır. Bu enerjinin açığa çıkması ve nükleer gücün kullanılması açısından da nötronun varlığı önemlidir.

Elementleri birbirinden ayıran temel faktör proton sayısıdır. Ancak aynı proton sayısına sahip elementin farklı izotopları nötron sayısının farklılığı sayesinde oluşur.

Nötronun Keşfi Nasıl Oldu? Nötronu Kim Bulmuştur?

Atomla ilgili çalışmalar yıllara hatta asırlara yayılmıştır. İlk atom modellerinde çekirdek taneciklerine yer verilmezken daha sonraki çalışmalar nötronun varlığını göstermiştir.

Nötronu bulan ilk isim James Chadwick olmuştur. Chadwick, 1919 yılında protonu keşfeden Ernest Rutherford ile bir dönem çalışmalar yapmıştır. Proton sayısı ile atom kütlesi arasında bir asimetrik durumun ortaya çıkmasından ötürü Chadwick nötronların var olabileceğini ileri sürmüştür.

Daha sonraki çalışmalar bu hipotezi desteklemiş ve atom çekirdeğinde yüksüz parçacıklar olarak nötronların varlığı ortaya çıkmıştır. Nötron kelimesi yüksüz (nötr) anlamına gelen Latince kökenli bir kelimedir.

Nötron Sayısı Nasıl Bulunur?

Bir atomun proton sayısı yani atom numarası ile kütle numarası bizim için önemlidir. Kütle numarasını proton sayısı ve nötron sayısı birlikte oluşturur. Kütle numarasından atom numarasını çıkarırsak nötron sayısını da bulmuş oluruz.

Örneğin atom numarası 17 olan klor elementinin kütle numarası 35 ise nötron sayısı da 35 – 17 = 18 bulunur. Klorun kütle numarası 34 olan izotopunda ise 34 – 17 = 17 nötron vardır. Nötron sayısının izotop belirlemedeki özelliğini de böyle kavrayabiliriz.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap