Dünya’da En Çok Bulunan Element

24.10.2017 - 09:51

Periyodik tabloda birçok element olduğunu biliyorsunuz. Çevremizde gördüğümüz ve görmediğimiz her şey bu elementlerden oluşmuştur. Dolayısıyla evren bu elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Bizler dahi elementlerin birleşmesiyle meydana geldik. Elementler bileşikleri oluşturup vücudumuzu şekillendirdiler.

Birçok kişi dünyada en çok bulunan element hangisidir diye merak eder. Bu soruya cevap vermeye çalışalım. Ancak öncesinde şunu belirtelim ki gezegen olarak Dünya’da en çok bulunan element ile evrende en çok bulunan element farklıdır.

Dünyada en çok bulunan element

Dünyada Bulunan Elementler ve Yüzdeleri

Dünya farklı bileşimlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bunu tek veri olarak vermek mümkün değildir. Ancak parça parça verilerle Dünyanın elementler açısından bileşimini ortaya koyabiliriz. Şimdi Dünya’nın çok önemli bir parçasını oluşturan yer kabuğunun element yüzdelerini verelim.

Yer Kabuğunda Bulunan Elementlerin Yüzdeleri

Aşağıdaki tabloda yer kabuğunda en çok bulunan ilk 10 element listelenmiştir.

Yer kabuğundaki element yüzdesi
Element Yüzde
Oksijen 46.1
Silisyum 28.2
Alüminyum 8.23
Demir 5.63
Kalsiyum 4.15
Sodyum 2.36
Magnezyum 2.33
Potasyum 2.09
Titanyum 0.57
Hidrojen 0.14

Görüldüğü gibi yerkabuğunun yarıya yakını oksijen elementinden oluşmuştur. Oksijenin canlı yaşamı için önemini zaten biliyoruz. Ancak tabloda anlaşılacağı gibi yerkabuğunun önemli bir kısmı oksijen atomlarından meydana gelmiştir.

Şuna dikkat etmek gerekir. Bu tablo genel olarak evreni yansıtmamaktadır. Çevremizi oluşturan doğada bulunan element yüzdeleri ile genel olarak evrendeki yüzdeler farklıdır. Dünyamız kendine ait özellikler olan bir gezegendir.

Atmosferde Bulunan Gazların Yüzdesi

Dünyamız açısından atmosfer de çok önemlidir. Bu nedenle atmosferin element dağılımı da bizim için ilginç bir veridir.

Atmosferde en çok bulunan gazlar
Gaz Yüzde
Azot 78
Oksijen 20.95
Su buharı 0 - 4
Argon 0.93
Karbondioksit 0.037
Neon 0.018
Helyum 0.005

Görüldüğü gibi atmosferdeki gazların çok önemli bir kısmını azot oluşturmaktadır. Atmosferin bileşiminde azot, oksijen ve argon gazları büyük oranda atmosferi oluşturur. Su buharı ise mevsimsel olarak buharlamanın etkisiyle atmosferin alt katmanlarını kaplar. Atmosfer hakkında daha fazla bilgi için atmosfer ve katmanları yazısına bakabilirsiniz.

Evrende En Çok Bulunan Elementler

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Dünya'daki element yüzdesi ile evrendeki element yüzdesi uyuşmaz. Örneğin yer kabuğu özel bir yapıdır ve büyük oranda silisyum içerir. Ancak evrendeki silisyum oranı ile bu oran uyuşmaz.

Aşağıdaki tabloda evrende en çok bulunan elementler listelenmiştir.

Evrende en çok bulunan elementler
Element Yüzde
Hidrojen 92
Helyum 7
Oksijen 0,1
Karbon 0,06
Neon 0,055
Demir 0,05
Azot 0,05
Silisyum 0,04
Magnezyum 0,04
Kükürt 0,02

Evrende bulunan elementlerle ilgili veriler yeni araştırmalarla sürekli değişkenlik göstermektedir. Ancak evrenin çok büyük oranda hidrojenden oluştuğu bilinmektedir. Hidrojen tek protonlu bir atomdur. Periyodik tabloda birinci sırada yer alır.


Etiketler:
  • ekoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap