Pirüvik Asit (Pirüvat)

07.10.2017 - 08:52

Pirüvik asit ya da diğer adıyla pirüvat canlı metabolizmasında çok önemli olan bir bileşiktir. Bu yazıda pirüvik asit hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle pirüvik asit nedir ona kısaca değinelim.

Piruvik asit, karbonhidratların, proteinlerin ve yağların metabolizması için kullanılan bir ara bileşiktir. Tiamin eksikliğinde, oksidasyonu gecikir ve dokularda, özellikle sinir yapılarında birikir. Bu da pirivük asit yüksekliği problemine yol açar.

pirüvik asit pirüvat

Pirüvatın formülü C3H4O3 şeklindedir. Yani pirüvik asit 3 karbonlu bir organik bileşiktir.

Pirüvik Asit Hakkında Genel Bilgi

Bütün canlılar enerji elde etmek için hücresel solunum yapar. Oksijenli veya oksijensiz solunumun her ikisinde de ara ürün olarak pirüvik asit ortaya çıkar. Bütün canlı türlerinde görülen glikoliz tepkimeleri oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak gerçekleşir. Glikoliz 6 karbonlu glikozun 3 karbonlu pirüvik aside dönüştürülmesidir.

Bu sayede substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi yapılır. Eğer solunum oksijenli olacaksa pirüvik asit oksidasyonu gerçekleşir. Krebs çemberi ile oksidatif fosforilasyon için süreç devam eder.

Bütün canlılarda glikoliz ortak gerçekleştiği için bütün canlı hücrelerinde pirüvik asit bulunur diyebiliriz. Demek ki bu molekül her canlıda bulunan temel bir moleküldür.

Biyoloji dersinde solunum konusunda bu molekülle mutlaka karşılaşırız.

Fermantasyon süreçleri olan laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu işlemlerinde de yine pirüvik asit ara elemandır. Çünkü hepsinde glikoliz tepkimeleri ortak olarak gerçekleşir.

Oksijenli solunumda pirüvik asit oksidasyonu olduğu için bu işlemler oksijenli solunum organeli olan mitokondride gerçekleşir.

Pirüvik Asidin Kimyasal Özellikleri

Pirüvat ya da pirüvik asit C, H ve O elementlerinden oluştuğu için bir organik moleküldür. Bileşikte iki oksijen çift bağ yapmıştır. Organik bileşik asit formundadır.

Formüldeki 3 karbon, 4 hidrojen ve 3 oksijeni toplarsak pirüvik asidin molekül kütlesi 88 akb çıkar. Yani 1 mol pirüvik asit yaklaşık 88 gramdır.

C3H4O3 formülü düz bir şekilde CH3COCOOH ifade edilir. Molekül yoğunluğu 1,25 g/cm3 şeklindedir. Bileşiğin erime noktası yaklaşık 12 °C, kaynama noktası ise yaklaşık 165 °C mertebesindedir.

Keto asidi veya karbonsilik asit grupları içerisinde pirüvik asit önemli bir metabolik asittir. Amino asitlerden azot kopması yoluyla da elde edilebilir. Bu nedenle amino asitler oksijenli solunuma bazen pirüvik aside dönüştürülerek de katılabilirler.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap