Katıhal Fiziğindeki Gelişmelerin Teknolojiye Katkıları

30.09.2017 - 09:25

Teknolojik gelişmelerle pozitif bilimlerin sıkı bir ilişkisi vardır. Özellikle fizik bilimi teknolojik gelişmelere ışık tutan bir alandır. Bugün kullandığımız bütün elektrikli araçlar fizik bilimi sayesinde geliştirilmiştir. Fiziğin alt dallarından biri kâtıhal fiziği dediğimiz alandır.

Bugün katıhal fiziğindeki gelişmelerin teknolojiye katkıları üzerinde duracağız. Öncesinde katıhal fiziğinin inceleme alanlarını öğrenmeliyiz. Genel manada fizikle ilgili bilgi sahibi olmak için fiziğin doğası konusu çalışılmalıdır.

Kâtıhal Fiziği Nedir?

Katıhal fiziği, kuantum mekaniği, kristalografi, elektromanyetizma ve metalürji gibi alanların yardımıyla katı maddelerin özelliklerini anlamaya çalışan fizik alt dalıdır. Yoğun madde fiziğinin en geniş dalıdır.

katıhal fiziğindeki gelişmelerin teknolojiye katkıları

Katıhal fiziği katı maddelerin büyük ölçekli özelliklerinin, atom ölçekli özelliklerinden nasıl kaynaklandığını araştırır. Böylece, katıhal fiziği, malzeme bilimi için teorik bir temel oluşturur. Ayrıca, örneğin transistörlerin ve yarı iletkenlerin teknolojisinde doğrudan uygulamalar da vardır.

Bu alanın en çok incelediği şeyler kristal yapılı maddelerdir. Kristal maddelerde simetri gözlendiği için bu maddeleri incelemek daha kolaydır. Ayrıca katıhal fiziği elektronikte kullanılan malzeme özelliklerini de inceler.

İletkenler, yarı iletkenler, lazer, transistörler ve daha nice birçok teknoloji katıhal fiziğinin inceleme alanı içerisindedir.

Katıhal Fiziğinin Teknolojiye Katkıları

Yukarıda katıhal fiziğinin ne olduğunu ve neleri incelediğini ele aldık. Bu bilgiler ışığında katıhal fiziğinin teknolojiye katkılarını irdeleyebiliriz.

Yukarıda katıhal fiziğinin yoğun madde fiziğinin bir dalı olduğundan bahsettik. Bu alan hakkında ortaya çıkan bilgiler lazer teknolojisi, yarı iletkenler, transistörler gibi teknolojik aletlerin doğmasına imkan sağlamıştır.

Bugün kullandığımız bütün teknolojik aletlerde elektronik düzen vardır. Yarı iletken ve transistörler neredeyse bütün elektronik sistemler içerisinde bulunur. Eğer bu alanda bilgi sahibi olmasaydık teknolojik aletler de bugünkü hallerine gelmezdi. Bugün fiziğin bu alanından elde ettiğimiz bilgiler ışığında yeni teknolojik araçlar da geliştirmekteyiz.

Yoğun madde fiziğinin bize sağladığı en önemli bilgilerde biri de lazer teknolojisidir. Lazerler birçok aygıtta kullanılır. Barkod okuma, kamera, telefon, silah, ameliyat gibi çeşitli alanlarda lazer teknolojisinden yararlanırız. Lazer teknolojisi de katıhal fiziğinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

Fizik bilimi geliştikçe bu gelişmelerin teknolojiye katkıları da olacaktır. Örneğin fotosel lambalar fotoelektrik etkinin keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştır. Elektromanyetik dalgaların keşfedilmesiyle birçok teknolojik sahada bu dalgalar kullanılmaya başlanmıştır.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap