Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

11.09.2017 - 16:32

Yaşamın her alanında kuvvet vardır. Günlük olaylarda karşımıza çıkan en önemli kuvvetlerden biri de sürtünme kuvveti denilen ve cisimlerin yapısının doğal sonucu olan kuvvettir. Sürtünme kuvvetinin harekete karşı koyan özelliği vardır. Sürtünme tek başına bir cismi hareket ettiremez.

Cisimlerin girintili ve çıkıntılı yapısından dolayı sürtünmeleri vardır. Bir cisme etkide bulunduğunuzda sürtünme kuvveti tepki olarak karşınıza çıkar. Sürtünme kuvveti doğada var olan ve yaşamı mümkün kılan çok önemli bir kuvvettir.

sürtünme kuvveti

Yukarıdaki görselde sürtünme kuvvetinin nasıl işlediği gösterilmiştir. Sürtünme kuvveti cismin hareket yönüne zıt yönlü bir şekilde ortaya çıkar.

Sürtünme kuvvetin olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Yönleri

Sürtünme kuvvetinin günlük hayatı mümkün kılan birçok olumlu etkisi vardır. Sürtünme kuvvetinin olumlu yönleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 • Yolda kaymadan ilerlememizi sağlar.
 • Elimize aldığımız bir cismi düşürmeden tutabilmemizi sağlar.
 • Araçların hareket etmesi için gereklidir.
 • Durmak, durdurmak için sürtünme kuvveti gereklidir.
 • Yazılan yazının silinmesi için sürtünme gerekir.
 • Dünya’ya gelen gök taşlarının eriyip yok olmasını sağlar.
 • Giysilerimizin üzerimizde durması sürtünme kuvvetiyle mümkündür.
 • Yüzeylerin temizlenebilmesi için sürtünme gereklidir.
 • Yağmurun yavaşça yağması ve sert etki yapmaması sürtünme ile sağlanır.

Kısaca özetlersek yaşamın mümkün olması için sürtünme kuvveti mutlaka gereklidir. Sürtünme kuvveti olmadığı zaman bizim cisimlere kuvvet uygulamamız mümkün olmaz.

Sürtünme kuvvetinin yaşamsallığının yanında maliyet arttırıcı etkisi vardır. Biraz da bu noktalar üzerinde duralım.

Sürtünme Kuvvetinin Olumsuz Yönleri

Sürtünme kuvvetinin olumsuz sonuçları maddeler halinde şöyle sıralabilir.

 • Eşyaların eskimesine ve yıpranmasına neden olur.
 • Araç lastiklerinin yıpranmasına neden olur.
 • Harekette ekstra enerji gerektirir.
 • Enerjinin önemli bir kısmı ısı enerjisine dönüşerek kaybolur.
 • Enerji gerektiren bütün sahalarda maliyet artar.

Özetlersek sürtünme kuvvetinin en önemli zararı iş verimliliğini azaltmasıdır. Çünkü enerjinin bir kısmı sürtünmeye harcanacaktır.

Ancak demin de değindiğimiz gibi olumsuz etkilerini göz ölünde bulundursak bile sürtünme kuvveti yaşam için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Laboratuvarlarda oluşturulan deneysel sürtünmesiz ortamlarda yüksek enerji verimliliği elde edilmektedir. Ancak bu ortamların gerçek hayata uygulanması hem imkansız hem de mantıksızdır.


Etiketler:
 • fizik    
 • Yorumlar
  Yorum Yap