Ekolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

02.09.2017 - 21:24

Ekoloji, birçok bilim dalı ile bağlantı halindedir. Doğanın çok sayıda canlı türünü içermesi nedeniyle ekoloji bilimi biyoloji ve onun alt dallarıyla yakından ilişkilidir. Aşağıda ekolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisine ait örnekler verilmiştir. Sosyolojide, şehir içindeki insan ilişkilerini, özellikle sosyal grupların şehir içindeki dağılımlarını ele alır. Psikolojide, insanın çevreye karşı psikolojik tutumu ve çevreyi algılamasıyla ilgilenir. Ekonomide, insan - çevre ilişkilerinin ekonomik yanını inceler.

Coğrafyada, insanların çevre şartlarına göre dağılımını, doğal kaynaklarla ilişkilerini ve insanların çevreye etkilerini inceler. Mühendislikte, örneğin kirli suların arıtılması, hava kirliliği gibi konularla ilgilenir. Mimarlıkta, şehir ve bina proje tasarımlarını, özellikle alan kullanımını ele alır. Tıpta, sıtma gibi çevreden gelen hastalıklar, koruyucu hekimlik, çevresel koşulların etkilediği kanser gibi çevre sağlığı konularıyla ilgilenir.

ekolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi

Yukarıdaki şemada ekolojinin değişik bilim dallarıyla ilişkisi gösterilmiştir.

Ekolojinin ilişkili olduğu bilim dallarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Biyoloji
 • Kimya
 • Fizik
 • Coğrafya
 • Jeoloji
 • Tıp
 • Eczacılık
 • Sosyal bilimler
 • Toprak bilimleri
 • İklim ve meteoroloji

Bilim olmamakla birlikte mühendislik, mimarlık, endüstri gibi teknik alanlar da ekoloji ile ilişkilidir.

Ekolojiyi yeşiller içerisinde hiçbir şeye karışmayan bir bilim dalı olarak görmemeliyiz. Aksine yaşadığımız hayatın her alanında ekoloji vardır.

Ekolojiyle Olan İlişkilere Örnekler

Ekolojide doğa yaşamı incelenir. Doğayı canlı ve cansız bütün unsurlar birlikte oluşturur.

Ekonomik her faaliyetin temelinde cansız öğeler ve insan başta olmak üzere canlılar vardır. Öyleyse bir alanın ekolojiyi es geçmesine olanak yoktur.

Şöyle bir örnekle başlayalım. Deterjan üreten bir fabrika kurmayı düşünüyorsunuz. Araştırmanız gereken birçok bilgi ekolojinin doğrudan ilgi alanıdır. En başta cevaplamanız gereken sorular şunlar olur:

 • Yer olarak nasıl bir yer seçeceksiniz?
 • Su ve enerjiyi nasıl temin edeceksiniz?
 • Üretilen malları insanlara nasıl ulaştıracaksınız?
 • Fabrikanızın atık maddelerini nasıl imha edeceksiniz?
 • Doğaya zarar vermeden üretimi nasıl gerçekleştireceksiniz?
 • Geri dönüşüm sürecini nasıl planlayacaksınız?
 • Ne kadar sermaye ve insan kaynağı kullanacaksınız?

Sorular bu şekilde uzar gider. Dikkat ederseniz çoğu soru ekolojinin doğrudan ilgi alanında yer almaktadır.

Diyelim ki coğrafya ile ilgileniyorsunuz. Bir alanın haritası yapacaksınız. Suyun mevsimsel profilini ortaya koymak için iklim ve yağış seyrini bilmeniz gerekir. Ortamda yaşayan canlıları bilmelisiniz ki bitki örtüsüne tam hakim olasınız.

Gördüğünüz gibi hiçbir alanda canlıya ve doğaya dokunmadan bilgi sahibi olamıyoruz. Bu nedenle ekoloji diğer bilimlerle iç içe bir tabiatı tanıma bilimidir.


Etiketler:
 • ekoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap