Biyokütle Nedir? Biyokütle Enerjisi Hakkında Bilgi

01.08.2017 - 07:47

İngilizcede kütle mass demektir. Bu nedenle biyokütlenin tam karşılığı biomass şeklindedir. Bu kavram da zamanla Türkçeleşmiştir. Bu nedenle biyokütle ve biyomas aynı kavramlardır.

Bu yazıda biyokütle nedir, biyokütle enerjisi nedir, nasıl kullanılır,biyokütle örnekleri nelerdir bunları göreceğiz.

Biyokütle nedir?

Biyokütle yaşayan ve yakın zamanda ölmüş canlıların toplam kütlesidir. Bu kavram biyoloji ve ekolojide karşımıza çıkmaktadır.

biyokutle denir

Biyolojideki biyokütle daha çok yaşayan canlılarla ilgilidir. Ekolojideki biyokütle ise ölmüş canlıları da hesaba katar. Ancak öldükten sonra biyolojik bir özelliği kalmayan canlıların biyokütle içinde yeri yoktur. Örneğin petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar da biyolojik kökenlidir fakat biyokütleye dahil edilmezler.

Biyokütle hesaplanırken yaşayan canlı + ölmüş fakat biyolojik özellik barındıran canlı şeklinde hesaplanır.

Canlı biyokütleleri üreticiden tüketiciye doğru hızlı bir azalma gösterir. Besin zincirinde altta olanın biyokütlesinin üstte olandan büyük olmak zorundadır. Dünyamızda şu anda biyokütlenin önemli bir kısmını yağmur ormanlarındaki dev ağaçlar oluşturmaktadır. Bitki kütlesi hayvan kütlesinden oldukça fazladır.

Biyokütle Örnekleri

Biyokütle toplam kütle olarak hesaplanır. Bunun nedeni enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte biyolojik yakıtların ağırlık olarak önem kazanmasıdır.

En bilindik biyokütle örnekleri şunlardır:

 • Yağmur ormanları biyokütlesi
 • Tropik muson ormanı biyokütlesi
 • Savan biyokütlesi
 • Tundra biyokütlesi
 • Çalı biyokütlesi
 • Arpa biyokütlesi

Şeklinde örnekler çoğaltılabilir. Biyokütle kavramı evrensel olarak ifade edilebildiği gibi bölgesel olarak da ifade edilebilir. Örneğin Türkiye’nin kaynaklarını hesaplarken “Türkiye’nin orman biyokütlesi” gibi bir kavramla karşılaşırız.

Biyokütle Enerjisi ve Kullanım Alanları

Biyokütle içindeki biyolojik materyal yakıt ve ısı elde etmek için işlenebilir. Biyokütle yakıtı doğal karbon yakıtıdır. Biyokütle enerjisi ya da biyoenerji organik yakıt kullanılarak elde edilen enerjidir.

Enerji verimliliğinin sağlanmasıyla birlikte insanoğlu biyokütleyi arttırıcı tarım faaliyetinde bulunmaya başlamıştır. Petrole ve sınırlı diğer kaynaklara olan ihtiyacı azaltmak için Dünya’nın çeşitli yerlerinde mısır, şeker pancarı, arpa ve keten gibi bitkiler yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin getirisi hesaplanırken artık sadece verdikleri besin değil, yakıldıklarında ortaya çıkan enerji de hesaplanmaktadır.

Adından da anlaşıldığı gibi biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyolojik materyali kullandıktan sonra bunu yeniden ekip sistemin devamlılığını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bitki bazlı enerji olduğu için karbon döngüsünü de sağlamaktadır.

biyokutle karbon döngüsü

Biyokütle enerjisi nerede kullanılır? Biyokütle enerjisi evlerde su ısıtmak, fabrikalarda enerji elde etmek, araçlara yakıt sağlamak gibi birçok alanda kullanılır. Günümüzde enerjinin bir formdan başka bir forma dönüştürülmesi epey kolaylaşmıştır. Bu nedenle enerji elde ettik sonra kullanılacak alan bulmak zor değildir.

Toz haline getirilmiş odunları otomatik olarak alıp yakan makineler de üretilmiştir. Bu da odunu doğrayıp enerji kaynağı olarak kullanmaya olanak sağlamıştır.

Nüfusun artmasıyla birlikte tüketim artmıştır. Bu da çöplerle gezegenimizi daha çok kirletmemize neden olmuştur. Biyokütle enerjisi için çöp yakıtlar da kullanılır. Çöpler belirli bir süre bekletildiğinde büyük bir biyolojik yaşam alanına dönüşür. Çöplerin enerji olarak kullanılması da aynı zamanda çevre kirliliğini azaltır.

Şunu da belirtmekte yarar vardır ki, sanayi devriminin ilk yıllarında kullanılan enerjinin önemli bir kısmı biyokütle enerjisiydi. Petrol ve doğalgaz gibi tam fosilleşmiş yakıtlara erişim zor olduğundan odun önemli bir yakıttı. Şimdi faydaları keşfedilen bu yakıt türü tekrardan daha çok kullanılmaya çalışılıyor.

Biyokütle Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

Söz konusu endüstri olduğunda hiçbir şeyden mutlak kazanç veya mutlak kayıp yoktur. Sadece avantaj ve dezavantajlar vardır. Biyokütle enerjisi daha çok avantaj içerdiği için karlıdır.

Biyokütle enerjisinin avantajları

 • Yenilenebilirdir.
 • Çevre dostudur.
 • Üretim yeri seçilebilir.
 • Ekonomiktir.

Biyokütle enerjisin dezavantajları

 • Petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarla kıyaslandığında enerji verimi düşüktür.
 • Ekilmesi, işlenmesi ve kullanılması uzun bir süreç alır.
 • Elde edilmesi için teknoloji ve çaba gerektirir.

Günümüzde her yıl enerji ihtiyacı bir önceki yıla göre katlanarak artmaktadır. Bu nedenle mühendisler her şeyi enerjiye dönüştürmenin yolunu aramaktadır. Biyokütle enerjisi de yoğun kullanılmaya başlanmış ancak henüz toplam enerji payı içerisindeki yeri çok azdır.

Kurulmaya başlayan biyokütle enerji santralleri sayesinde elde edilen enerji elektrik olarak da kullanılmaktadır.  Santrallerde kazanda kömür veya doğalgaz yerine odun yakılmaktadır. Büyük miktarda odunun santrallere taşınması da yine bir maliyet ayağıdır. Ancak bütün bunlara rağmen planlı işleyen bir biyokütle enerji santrali ülke ve bölge ekonomisinde ciddi katkılar sağlayabilir.

Biyokütle enerjisini kullanırken doğaya zarar vermemek, karbon döngüsünü sağlamak, kullanılan ormanları yeniden ağaçlandırmak çok önemlidir. Bunu yaptığımız taktirde biyomas enerjisinin çok faydasını görebiliriz.


Etiketler:
 • ekoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap