Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) ve Anlamları

01.06.2017 - 20:04

İngilizce dil bilgisi açısında incelendiğinde gerçekten kolay bir dildir. İngilizce grameri kavramak düzenli çalışan bir dil öğrencisi için hiç de zor değildir. Yabancı dil öğrenen insanların en büyük zorluğu genellikle dildeki istisnalar olur. Bu istisnalar kurallara uymazlar ve öğrenirken bütün moralimizi bozarlar. İngilizcede düzensiz fiiller (irregular verbs) de bu türdendir.

irregular verbs ve anlamları

Normalde düzenli olan fiillerde fiilin ikinci ve üçüncü hali gerektiğinde sadece “d” ve “ed” ekini eklememiz yeterli oluyor. Bu nedenle tek bir fiil öğrenmek yeterli oluyor. Ancak düzensiz fiiller kurallara uymuyorlar. Bu nedenle İngilizce öğrenmek için düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini de bilmek gerekiyor.

Düzenli ve Düzensiz Fiiller ile İlgili Cümleler

İngilizce düzenli fiiller ve düzensiz fiilleri anlamak için bir iki cümle kuralım. Örneğin “play” fiili düzenli bir fiildir. Buna karşın “eat” fiili ise düzensiz bir fiildir.

I play football every day. (Ben her gün futbol oynarım.)

I played football yesterday. (Ben dün futbol oynadım.)

Görüldüğü gibi fiile “ed” takısı eklemek onu geçmiş zaman yapmak için yeterli oldu. Burada şunu da belirtelim ki düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır.

Ancak düzensiz fiillerde fiilin üç halini de ezberlemek gerekiyor.

I eat meat once a week. (Ben haftada bir et yerim.)

I ate meat last week. (Ben geçen hafta et yedim.)

I have just eaten meat. (Daha yeni et yedim.)

İngilizce ’deki Düzensiz Fiillerin Listesi

İngilizcedeki düzenli ve düzensiz fiillerin yapısı hakkında kısaca bilgi aldık. Yukarıdaki cümle örneklerini çoğaltmak mümkündür. İngilizcedeki fiillerin çoğu düzenlidir. Bu nedenle düzenli fiilleri ezberlemek yerine düzensiz olanları ezberlemek daha mantıklıdır.

Aşağıdaki listede İngilizce ’de en çok kullanılan düzensiz fiiller (Irregular verbs) liste olarak verilmiştir. Bu listedeki kelimeleri bilirsek günlük yaşamda karşımıza çıktıklarında herhangi bir sorunla karşılaşmayız.

Düzensiz fiiller (irregular verbs) ve anlamları tablosu
Fiil 2. Hal 3. Hal Türkçe anlamı
awake awoke awoken uyanmak
be was, were been olmak
beat beat beaten Vurmak, dövmek
become became become Olmak
begin began begun Başlamak
bend bent bent Eğilmek, bükülmek
bet bet bet Bahse girmek
bid bid bid Telif vermek
bite bit bitten Isırmak
blow blew blown Esmek, üflemek
break broke broken Kırmak
bring brought brought Getirmek
broadcast broadcast broadcast Yayın yapmak
build built built İnşa etmek
burn burned veya burnt burned veya burnt Yanmak, yakmak
buy bought bought Satın almak
catch caught caught Yakalamak
choose chose chosen Seçmek
come came come Gelmek
cost cost cost Mâl olmak
cut cut cut Kesmek
dig dug dug Kazmak
do did done Yapmak
draw drew drawn Çizmek
dream dreamed veya dreamt dreamed veya dreamt Hayal etmek
drive drove driven Sürmek
drink drank drunk İçmek
eat ate eaten Yemek
fall fell fallen Düşmek
feel felt felt Hissetmek
fight fought fought Kavga etmek
find found found Bulmak
fly flew flown Uçmak
forget forgot forgotten Unutmak
forgive forgave forgiven Bağışlamak
freeze froze frozen Donmak
get got got (bazen gotten) Almak, elde etmek
give gave given Vermek
go went gone Gitmek
grow grew grown Büyümek, yetişmek
hang hung hung Asmak
have had had Sahip olmak
hear heard heard Duymak
hide hid hidden Saklanmak
hit hit hit Vurmak
hold held held Tutmak
hurt hurt hurt Ağrımak, acı çekmek
keep kept kept Muhafaza etmek
know knew known Bilmek
lay laid laid Yaslanmak
lead led led Liderlik etmek
learn learned veya learnt learned veya learnt Öğrenmek
leave left left Ayrılmak
lend lent lent Borç vermek
let let let İzin vermek
lie lay lain Yalan söylemek
lose lost lost Kaybetmek
make made made Yapmak
mean meant meant Kast etmek
meet met met Tanışmak
pay paid paid Ödemek
put put put Koymak
read read read Okumak
ride rode ridden Binmek
ring rang rung Çalmak (zil)
rise rose risen Doğmak, yükselmek
run ran run Koşmak
say said said Söylemek
see saw seen Görmek
sell sold sold Satmak
send sent sent Göndermek
show showed showed veya shown Göstermek
shut shut shut Kapatmak, örtmek
sing sang sung Şarkı söylemek
sink sank sunk Batmak
sit sat sat Oturmak
sleep slept slept Uyumak
speak spoke spoken Konuşmak
spend spent spent Harcamak
stand stood stood Ayakta durmak
stink stank stunk Kötü kokmak
swim swam swum Yüzmek
take took taken Almak, çekmek
teach taught taught Öğretmek
tear tore torn Yırtmak
tell told told Anlatmak
think thought thought Düşünmek
throw threw thrown Atmak, fırlatmak
understand understood understood Anlamak
wake woke woken Uyanmak
wear wore worn Giymek
win won won Kazanmak
write wrote written Yazmak

Bazı durumlarda fiilin birden fazla ikinci hali olabilir. Bu durumda yaygın olanı öğrenmek daha makuldür. Yukarıdaki listede görüldüğü gibi "burn" fiili bazen düzenli gibi kullanılıp "burned" şeklinde karşımıza çıkar. Bazen de düzensiz şekilde "burnt" olarak karşımıza çıkar. İkisi de doğrudur.

Yukarıdaki listede yaygın kullanılan İngilizce fiillerin 2. halleri ve Türkçeleri verilmiştir. Bu fiilleri öğrenmek birinci planda yeterli olacaktır.


Etiketler:
  • ingilizce    
  • Yorumlar
    Yorum Yap