Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları ve Yaptıkları

25.05.2017 - 07:59

Osmanlı Devletinin en parlak dönemi “Yükselme Dönemi” olarak bilinen dönemdir. Osmanlı Yükselme Devri her açıdan devletin büyüdüğü ve daha çok güç sahibi olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çok parlak padişahların çıkmasının yanı sıra devlet kurumları da iyi çalışmıştır. Özellikle Osmanlı ordusu bu dönemde çok başarılı işler yapmıştır. Girilen savaşlar büyük oranda kazanılmış ve genişleyen topraklarla devletin vergi gelirleri artmıştır.

Bu yazıda Osmanlı Yükselme Dönemi padişahları ve bu padişahların yaptıkları kısaca anlatılacaktır. Osmanlı Yükselme Dönemi padişahları şunlardır.

 1. Fatih Sultan Mehmet
 2. II. Bayezid
 3. Yavuz Sultan Selim
 4. Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devleti’nin Yükselme devri bu dört padişahı kapsamaktadır. Yani 7. 8. 9. Ve 10. Padişahları. Bu dört sultan da aynı nesilden baba oğullardır.

osmanlı yükselme dönemi padişahları ve yaptıkları

Dört padişahın üçü için Yükselme Dönemi Padişahı diyebiliriz. Ancak II. Bayezid döneminde devletin yükselmesi duraksama noktasına gelmiştir. Bu nedenle Osmanlı’nın en şaşalı padişahları geri kalan üç padişahtır. Bu padişahlar döneminde sınırlar çok hızlı bir şekilde genişlemiştir.

Fatih Sultan Mehmet

Osmanlı tarihinin belki de en büyük devlet adamı olan Fatih Sultan Mehmet Osmanlı’nın 7. Hükümdarıdır. Yaptıkları:

 • İstanbul’un fethi ve Bizans’ın yıkılması
 • Bizans’ı diriltme umutlarının söndürülmesi
 • Balkan seferlerine çıkılması
 • Anadolu siyasi birliği için önemli adımların atılması
 • Akkoyunlu Devleti’nin yıkılması
 • Karadeniz kıyılarının ele geçirilmesi
 • Kırım Hanlığının Osmanlı’ya katılması
 • Otranto’nun fethi
 • Sahn-ı Seman Medresesinin kurulması
 • Tersane ve gemi yapımının hızlanması
 • Eyüp caminin yaptırılması
 • Bilim adamlarına çalışma olanağı sağlanması

II. Bayezid

Babasına nazaran daha pasif olan ve bu nedenle oğlu tarafından tahtan indirilen bu hükümdar 31 yıl kadar tahtta kalmıştır. Osmanlı’nın ivme kazandığı yıllarda devletinin ilerlemesini yavaşlatmıştır. Bunda saltanat mücadelesinde olduğu kardeşi Cem Sultan olayı etkili olmuştur. Ancak yine de kendi idaresi döneminde önemli işler yapmıştır.

 • Gelibolu’da tersane kurulması
 • Topçuluğun geliştirilmesi
 • İspanya’daki Yahudilerin soykırımdan kurtarılması
 • Kili ve Akkirman’ın Osmanlı’ya katılması
 • Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmesi

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devleti’nin 9. Padişahı olan Yavuz Sultan Selim çok hırslı ve muharipti. Dedesi gibi fatih biriydi. Doğu yönüne gerçekleştirdiği seferlerle ülke topraklarını genişletmiştir. 8 yıl tahta kalması ve erken ölmesi büyük talihsizlik olmuştur. Yaptıkları:

 • Çaldıran Savaşı’nda İran’a karşı zafer kazanılması
 • Safevi yayılmacılığının durdurulması
 • Doğuda önemli ticaret yollarının ele geçirilmesi
 • Dulkadiroğulları Beyliği’ne son verilmesi
 • Mısır seferi ile Suriye, Filistin ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
 • Hicaz’ın ele geçirilmesi
 • Memlük Devleti’nin ortadan kaldırılması
 • Doğu Akdeniz’in kontrol altına alınması

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemini yaşadığı yıllarda hüküm sürmüştür. 26 yaşında tahta geçmiş ve 46 yıllık uzun bir saltanat sürmüştür.Devlet nizamına ve ilkelerine bağlı kalmıştır. Fatih ve mareşaldir. Osmanlı’da en çok fetih yapan sultandır. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptıkları:

 • Devletin çeşitli yerlerinde çıkan isyanların bastırılması
 • Ülke hakimiyetinin pekiştirilmesi
 • Mohaç Meydan Savaşı’nın kazanılması ve Macaristan’ın bütünüyle fethi
 • Viyana’nın kuşatılması
 • Almanya Seferinin düzenlenmesi
 • Fransa ile ticaret ayrıcalıklarını içeren antlaşma yapılması
 • Rodos’un fethedilmesi
 • Cezayir’in alınması
 • Barbaros Hayrettin’in Osmanlı hizmetine girmesi
 • Trablusgarp’ın alınması
 • Akdeniz’in Türk gölü haline getirilmesi
 • Tebriz ve Bağdat’ın İran’dan alınması
 • Preveze Deniz seferiyle büyük haçlı donanmasının mağlup edilmesi

Osmanlı Yükselme Dönemi padişahları ve yaptıkları kısaca anlatılmıştır. Elbette bu padişahların saltanatların yaptıklarını bitirmek kısa bir yazıda sağlanabilecek bir şey değildir. Ancak biz ön izlenim oluşturması bakımından önemlidir.


Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap
  sıla görgulu 2018-02-21-122407

  Çok sağolun ödevime çok yardımcı oldu.