Sindirim Sistemi Hormonları

22.05.2017 - 18:41

Sindirim sistemi gelişmiş yapılı canlılarda bulunan ve besinlerin vücuda alındıktan sonra kullanılabilir hale gelmesini sağlayan sistemdir. Sindirim olmadan besinlerde saklı bulunan enerjiyi kullanmayız. Sindirim sistemi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sindirimde birçok organ ve enzim kullanılır. Bununla birlikte endokrin sistem de devreye girer. Sindirim sistemi bazı hormonlarla kontrol edilir. Burada sindirim sistemi hormonları ve görevleri üzerinde duracağız.

Sindirim Hormonları ve Görevleri

Sindirim sisteminde çeşitli enzimler ve hormonlar kullanılır. Enzimler sindirimi gerçekleştirirken hormonlar ise sindirim sistemi organlarının çalışmasını sağlar. Sindirim kanalı boyunca bu hormonlar farkı aşamalarda devreye girer.

sindirim sistemi hormonları

Midenin Çalışması

Mide besinlerin ağızdan geçtikten sonra toplandığı ilk yerdir. Midenin çalışması için sinir sistemi ve endokrin sistem birlikte görev alır. Midenin çalışmasını düzenleyen sinir vagus siniri, hormon ise gastrin hormonudur.

Gastrin hormonu ile mide bezleri sindirim için gerekli salgıları üretir. Bu salgılar sonucunda mide pH’ı oldukça asidik bir hal alır. Mukus, pepsinojen ve HCI üretimi gastrin hormonu tarafından kontrol edilir.

İnce Bağırsak Hormonları

İnce bağırsak bütün besin türlerinin son sindirildiği yerdir.  İnce bağırsak aynı zamanda ürettiği hormonlarla sindirime doğrudan etki eder. İnce bağırsak hormonları ince bağırsağın onikiparmak bağırsağı kısmında üretilir. Mideden çıkan asitli besin karışımı onikiparmak bağırsağına geçince onikiparmak bağırsağından üç tane hormon salgılanır.

  1. Sekretin hormonu
  2. Kolesistokinin hormonu
  3. Enterogastrin hormonu

Sekretin hormonunun görevi pankreastan bikarbonat iyonları salgılatmaktadır. Bikarbonat iyonları ince bağırsağa verilince ince bağırsağın bazikleşmesi sağlanır. Sekterin hormonu aynı zamanda karaciğerde safra salgılanmasını da arttırmaktadır. Görüldüğü gibi sekretin hormonu pankreası uyararak ince bağırsağa etki etmektedir.

Kolesistokinin hormonu yine pankreası uyararak sindirim enzimi üretilmesini sağlar. Bu enzimler ince bağırsakta sindirimi gerçekleştirir. Ayrıca kolesistokinin hormonunun etkinliğiyle safra, safra kanalına boşalır.

Enterogastrin hormonu mideden besin ayrıldığında mide salgısını durdurur. Bu sayede mide etkinliği düşer ve mide kendi kendini sindirmekten korunmuş olur. Gastrin hormonunun tersi şeklinde işlev görür.

Sindirim sistemi hormonları tablosu
Hormon Üretilen yer Hedef organ İşlev
Gastrin Mide  Mide Salgı üretir
Sekterin Onikiparmak bağırsağı Pankreas, karaciğer Bikarbonat iyonu ve safra üretimi
Kolesistokinin Onikiparmak bağırsağı Pankreas, safra kesesi  Sindirim enzimi üretimi, safra boşalması
Enterogastrin Onikiparmak bağırsağı  Mide Mide etkinliğini düşürme

Yukarıda saydığımız dört hormona ek olarak üç tane daha hormon sindirim sisteminde önemli görevler alır. Yukarıda sayılan hormonlar sindirim sistemiyle ilgili en önemli hormonlardır.

Vazoaktif İntestinal Polipeptid (VIP), Gastrik İnhibitör Polipeptid (GIP) ve Motilin hormonu da sindirim sisteminde görev almaktadır.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap