İlk Şehirlerin Ortak Özellikleri

18.04.2017 - 08:34

Birlikte yaşamın insanlar açısından birçok kolaylık sağlamasının sonucu olarak tarihte birçok şehir oluşmuştur. Tarımla gelen yerleşik hayat yanında nüfus artışını da getirmiştir. Nüfus artışı da şehirleri ortaya çıkarmıştır. Tarihte ilk şehirlerin bugünden 5 bin yıl kadar önce ortaya çıkmaya başladığı düşünülmektedir. İlk şehirlerin kurulmasıyla medeniyet de kurulmuştur. Çünkü birlikte yaşam birçok kurumun zamanla ortaya çıkmasını da sağlamıştır.

ilk şehirlerin ortak özellikleri

Tarihte bilinen lk şehirlerin ortak özellikleri vardır. Şehirleri incelediğimiz zaman hepsinde ortak gördüğümüz özellikler bulunmaktadır.

Şehirlerin varlığının çok eski bir döneme dayanmasına rağmen, hızlı bir şekilde şehirleşmenin çok yakın bir tarihte gerçekleştiğini görüyoruz. Yani tarihte birçok şehir yüzyıllarca küçüklüğünü korumuştur. Kırsal nüfusun oranı da yine yakın tarihe kadar sürekli daha yüksek olmuştur. Şehirleri şehir yapan temel özellik nüfusun yanında ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesidir. Tarımın yanında ticaretin de gelişmesi şehirlerin kalkınmasına neden olmuştur.

Tarihteki İlk Şehir Yerleşmeleri

Tarihte ilk şehir yerleşmelerine Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Asya’nın güneydoğusunda rastlanmıştır. Bu bölgelerin tarıma elverişli olması şehirlerin kurulmasında etkili olmuştur. Son 2 yüzyıla kadar ekonominin asıl temelinin tarım olduğunu unutmamamız gerekir. Bu nedenle şehir yerleşimleri de tarım odaklıdır.

İlk şehir yerleşmelerinde çok büyük nüfuslar bulunmamaktadır. 7 bin ile 20 bin arasında insanların yaşadığı şehirlerde tarım ve ticaretin yanında zamanla bilim ve sanat da gelişmeye başlamıştır. Tarihteki ilk şehirlerin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Nüfus miktarı bugünkü şehirlere oranla düşüktür.
  • Ekonomi tarım ve ticarete dayalıdır.
  • Nüfus artış hızı düşüktür.
  • Çeşitli zanaatlar ortaya çıkmıştır.
  • İdari yapılanmalar meydana gelmiştir.

Dünyada ilk şehirlerin kurulduğu yerler tarıma elverişli olmaları açısından benzer özelliklere sahiptir. Şehirlerin su kaynaklarına yakın olması tarımın yanı sıra içme suyu elde etme açısından da önemlidir. Ayrıca güvenli bölgelere kurulan şehirlerin daha uzun yaşadığını söylemememiz mümkündür. Şehirlerde idari yapı zamanla ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca ibadet için inşa edilen yapılarla birlikte zamanla mimari de gelişmeye başlamıştır.

Sanayi devrimine kadar şehirlerin tarım odaklı ve düşük nüfuslu olduğunu söylemek mümkündür. Sanayi devrimiyle birlikte üretim artmış, daha büyük kalabalıklara yetecek bir ekonomik sistem doğmuştur. Ayrıca sağlık imkânlarının artmasıyla insan ömrü uzamıştır. Bu nedenle şehir nüfusları seri bir şekilde artmıştır. Bunun sonucu olarak hizmet sektörü başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyet de doğmuştur.


Etiketler:
  • coğrafya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap