Komünite Kavramı ve Örnekleri

29.12.2016 - 15:06

Ekolojideki önemli kavramlardan birisi komünite kavramıdır. Komünite belirli bir alandaki farklı popülasyonların oluşturduğu birlikteliktir. Ekoloji biliminde komünite tanımlanmış bir alanda eşzamanlı olarak bulunan bir organizmalar grubudur. Yani komünite bir canlı popülasyonundan daha geniştir. Popülasyonun tek türden oluştuğunu biliyoruz. Komünite ise birden fazla türün etkileşimiyle doğar. Bu birçok ekelojik terim gibi sınırları tam çizilmemiştir.

komünite kavramı ve örnekleri

Komünitenin canlılardan oluştuğunu unutmamak gerekir. Ekosisle komüniteyi kavramsal olarak bu açıdan ayırabiliriz. Bir yaşam alanından cansız faktörleri çıkarırsanız geriye canlı komüniteleri kalır.

Popülasyonarın etkileşimi komüniteyi oluşturur dedik. Bu da demek oluyor ki bir komüniteyi dar alanda ve geniş anlamda tanımlamak mümkündür. Bir orman ekosistemi içerisinde birden fazla komünite tarifi yapmak mümkündür.

Bir komünitenin büyüklüğünü belirleyen birçok faktör vardır. Canlılar yaşamak için coğrafi bir alana ihtiyaç duydukları için komünitenin büyüklüğü de coğrafi şartlardan bağımsız değildir. Sıcaklık, yağış, nem, bitki örtüsü gibi coğrafi özellikler komüniteyi her alanda şekillendirir. Çevre ile canlılar arasında doğrudan bir etkileşim vardır. Bu bütün ekosistemler için geçerli bir kaidedir. Komüniteler bir araya gelerek ekosistemi oluşturur.

Komünitede kaçınılmaz olarak rekabet bulunur. Kaynakların sınırlı olduğu her alanda yaşam içerisinde rekabet görülür. Yiyecek, su ve alan elde etmek için canlılar rekabet ederler. Rekabet şiddetlendikçe zayıf canlıların yaşam şansı da düşer.

Komünite Örnekleri

Yukarıda da tanımladığımız gibi komünite birden fazla popülasyonun etkileşimi ile ortaya çıkan yapıdır. Bir orman ekosisteminde bitki ve hayvan popülasyonları bir araya gelerek komüniteyi oluşturabilir. Ya da ormanın içerisinde var olan bir göl ile çevresindeki canlıların oluşturduğu yapı bir komünitedir.

Komüniteler birbirinin içerisinde de yer alabilir. Örneğin bir memeli grubu yaşadığı çevrede diğer canlılarla bir komünite oluştururken bu memelilerin karnında yaşayan mikroorganizmalar ayrı bir komüniteyi oluşturur.

Bir bataklıkta birden fazla tür yaşar. Bu türler doğrudan etkileşim içerisindedir. Her tür ayrı bir popülasyona mensup bu popülasyonlar bir araya gelerek bataklık içerisindeki komüniteyi oluştururlar.

Demek ki bir coğrafi alandaki canlı gruplarını birlikte ele aldığımızda bunları komünite terimi ile tanımlıyoruz. Bu mantıkla komünite örnekleri çoğaltılabilir.


Etiketler:
  • ekoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap