Mezofil Tabakası

18.12.2016 - 15:23

Bitkiler için önemli yapılardan biri de mezofil tabakası dediğimiz yapıdır. Bitkisel dokular konu başlığı altında mezofil tabakasını da görebilirsiniz.

Mezofil hücreleri bitki yapraklarında bulunur. Bitki yaprağının her iki yüzeyinde epidermis tabakası bulunmaktadır. İki epidermis tabakasının arası mezofil tabası tarafından doldurulmuştur. Bu bölge iki farklı hücre tipine ev sahipliği yapar. Bunlardan birisi palizat parankiması, diğeri de sünger parankiması olarak adlandırılmıştır. Bu bölge fotosentezin yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir.

Palizat ve Sünger Parankima

Üst epidermisin altında palizat, alt epidermisin üstünde ise sünger parankiması mevcuttur. Çoğunlukla böyle olmakla birlikte, bu durum bazı türlerde farklılık gösterir. İki katmanın da palizat olduğu ya da her iki tarafta yerleşen palizatın ortasında sünger parankiması olduğu durumlar vardır. Palizat parankiması yaprağın kalınlığına göre bir veya daha fazla sıra oluşturabilir. Silindirik şekle sahip hücrelerin sık bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Burada fotosentez yoğunluğu oldukça yüksektir.

Sünger parankiması ise düzensiz ve seyrek dizilmiş hücrelerden meydana gelir. Bu nedende bu bölgede fotosentez yoğun yapılmaz ve hücreler arası boşluk fazladır. Hücreler arası boşluğun fazla olması da gaz değişimini kolaylaştırır.

Mezofil tabakasını oluşturan bu iki parankima bölgesinde hücreler çok sayıda kloroplast içerir. Fotosentez yoğunluğuna bu şekilde uyum sağlanmıştır.

mezofil tabakası enine kesit

Şekildeki yaprak kesitinde mezofil tabası içerinde yer alan hücreler gösterilmiştir. Yaprağın enine kesiti ile iç yapısını anlamak daha kolaydır.

Mezofilin Özellikleri

Mezofil tabakasında fotosentezin çok yoğun olduğunu söyledik. Bununla birlikte bu tabakada yapraklar ile diğer bölgeler arasında madde iletimini sağlayan damarlar bulunur. Fotosentezin yapıldığı alana mineraller taşınırken burada elde edilen besinler de kullanılmak ve depolanmak üzere diğer organlara taşınır. Bitki gövdesinde kalın hâlde bulunan odun ve soymuk boruları yaprak içerisinde incelmiş ve her tarafa dağılmıştır.

Mezofil tabakası yaprağın ana gövdesini oluşturur. Her iki tarafı da epidermis ile kaplıdır. Epidermis bitkinin derisi olarak düşünülebilir.

Epidermis tabakasının üzerinde de kütikula denilen bir mumsu tabaka bulunur. Bu tabaka bitkiden suyun uzaklaştırılmasını önler. Kurak bölgelerde kütikula daha çok kalınlaşıp su kaybını azaltacak şekilde adapte olmuştur.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap