Fizikte Zaman Kavramı

17.12.2016 - 21:44

Zaman fizikteki en karışık konulardan biridir. Fizikte zaman kavramı üzerine bilim adamları epey kafa yormuşlardır. Hatta zaman diye bir şeyin gerçekte var olmadığını savunanlar da olmuştur. Buna rağmen fizikçiler arasında zaman kavramının varlığıyla ilgili ciddi bir tartışma mevcut değildir. Zamanın var olduğu konusunda bir fikir birliği mevcuttur.

fizikte zaman kavramı

Zaman ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir fiziksel fenomendir. Fizikçilerin üzerine kafa yorduğu şey zamanın varlığına neden olan şey ve zamanın varlığının anlamıdır. Açıkçası fiziğin bu alanı biraz metafiziğe kaymakta ve felsefeyle birlikte ele alınmaktadır. Fizik dersinde formüllerde karşımıza çıkan zaman teorik fiziğin ileri safhalarında ayrı bir boyut kazanmaktadır.

Zaman ve Entropi Oku

"Zaman oku" ifadesi Sir Arthur Eddington tarafından 1927'de ortaya atıldı. 1928'de de “Fiziksel Dünyanın Doğası” adlı kitabıyla popülerleştirildi. Zaman oku basit bir mantıkla zamanın tek yönlü ilerlediği teorisine dayanır. Buna karşın çok boyutlu uzay herhangi bir tarafa yönelim gerçekleştirmemiştir.

Eddington, zaman okuyla ilgili olarak üç temel nokta ortaya koyar:

  1. Zaman bilinçle net bir şekilde algılanır.
  2. Zaman bizim algımıza dayanan bir kavramdır. Zamanın terse akması durumunda her şey anlamsız olacaktır.
  3. Fiziksel dünyada sonuçları olması dışında görülebilir bir kavram değildir.

Zaman okuyla ilgili ilgi çekici bir nokta da “entropi oku” kavramıdır. Zaman oku entropi okuyla paraleldir. Yani zaman entropi arttırıcı doğrultuda ilerler. Entropi yasası olarak bilinen termodinamiğin ikinci yasasına göre evrendeki olaylar entropiyi arttırıcı yönde cereyan eder.

Zaman oku ve entropi paralelliği doğru bir tanımlamadır. Ancak fizikte hesaplama yapılırken zamanın negatif yönünde de işlem yapılabilmektedir. Zamanın ters yöne de akabildiği bir fizikte işler çok ilginç olabilirdi. Zamanın ters yöne akabilmesi evrenin tersine akması manasına gelir. Bu da bizi evrenin başlangıcı problemine götürür. Aslında fizikte zamanın neden ileri doğru gitmesi gerektiğiyle ilgili elimizde rasyonel deliller yoktur.

Einstein ve Zaman

Fizikte zaman denilince Albert Einstein aklımıza gelir hemen. Ancak Einstein ve benzeri alanlarda çalışmış diğer fizikçilerin söyledikleri kısmen çarptırılmıştır. Özellikle sahte bilimciler ya da bilim tüccarları ortaya koydukları çeşitli popüler eserlerle Einstein’ın zamanın olmadığını bulduğunu söylemişlerdir.

Zaman bir yanılgıdır. Aslında evren yoktur. Her şey kendiliğinden meydana gelmektedir. Bu tarz ifadeler Einstein teorilerini anlamamış ya da çarptırmış kişiler tarafından yaygınlaştırılmıştır. Zamanın olmadığı ile ilgili Einstein bir şey dememiştir. Görelilik teorisi zamanın tek başına bir büyüklük olmadığını ortaya koyar.

Aynı zamanda teorik fizikte kuralsız gerçekleşme diye bir şey yoktur. Tam tersine e = mc2 bize ışık hızının maksimum hız olduğunu söylemektedir. Fiziksel evrenin işleyişi belirli yasalar çerçevesinde gerçekleşir. Einstein’ın tam olarak söylediği de budur.

Zamanın gizemi, zaman yanılgısı gibi söylemler de fizikle ciddi uğraşan bilim adamları tarafından ortaya konmamıştır. Fizikte zaman kavramının anlaşılmaz ve karmaşık bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu alan tamamen mistik anlayışlara terk edilmiş de değildir.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap