Hukuk Bölümü

25.11.2016 - 20:37
hukuk bölümü

Eşit ağırlık öğrencilerinin büyük bir kısmının hayalinde hukuk okumak vardır. Bugün hukuk tercih etmek isteyen adayların faydalanması için hukuk bölümü hakkında bilgi vereceğiz. Hukuk bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ben bu bölümü kazanmalıyım derseniz hukuk kazanmak için ders çalışma programı sizin için hazırlanmıştır. Buradan faydalanabilirsiniz.

Hukuk Bölümü Hakkında Genel Bilgi

Hukuk fakültesindeki eğitim, Türk hukuk ilkeleri ile birlikte uluslararası hukuk kurallarını ve hukuk yaklaşımını öğretmeyi amaçlamaktadır. Hukuk bölümü, kişilerin devletle ya da bir başka bireyle arasındaki sorunları çözebilecek, hukukun evrensel değerlerine inanan bireyleri yetiştirmek için vardır. Burada sorunları çözmek derken kast edilen şey devletin koyduğu yasalarla ve yasalara göre adalet sağlayan mahkemeler kast edilmektedir. Hukukçu problemleri yasalara göre çözen kişidir.

Bölümde verilen eğitimle öğrencilere soyut kavramların somut hayata uygulanması becerisi kazandırılır. Mantıksal düşünme yetisi, hukukun temel ilkelerini özümseme ve hukukun gerektirdiği yönde adım atma becerisi bölümün öğrencilere kazandırmaya çalıştığı yeteneklerdir. Hukuk okuduktan sonra avukat olmak isteyenler bir yıl staj yapmak zorundadırlar. Hâkim ve savcı olmak isteyenler ise Adalet Bakanlığının açtığı sınavlara girip başarılı oldukları takdirde iki yıl staj yapmalıdırlar.

Hukukçuda Aranan Kişisel Özellikler

Her sahada olduğu gibi hukuk sahasında başarılı olmak için birtakım kişisel özelliklere sahip olmanız gerekir. İyi bir hukukçu olmak isteyen kişinin sosyal derslerde başarılı olmasının yanında ikna gücüne, sağlam bir mantığa ve sezgiye de sahip olması gerekir. Ayrıca işin avukatlık kısmı üzerinde düşündüğümüz zaman iyi bir sunuş yeteneğine de sahip olması gerekir. Hukuk sorumluluk derecesi epey yüksek bir alandır. Bu nedenle hukukçu her olayın en ince ayrıntısına kadar inmekten çekinmeyen araştırmacı bir yapıda olmalıdır.

Ayrıca şunu belirtmekte fayda vardır ki hukuk bütün sosyal bilimlerle öyle ya da böyle ilişki içerisindedir. Bu nedenle sosyal bilimlerden anlayan, tarih ve genel kültür bilgisi yüksek bir bireyin hukukçu olarak başarı şansı daha fazladır.

Her meslekte olduğu gibi hukukta da yabancı dil bugün çok önemlidir. Her ne kadar bir yerde öğretilen hukukun o yerde geçerli olduğu düşünülse de bugün hukukçular çeşitli çalışma alanlarında yabancılarla ve yabancı dille karşılaşmaktadırlar.

Hukuk Bölümünde Okutulan Dersler

Hukuk bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. Ancak mezuniyetten sonraki staj sürecini de dâhil edersek 5 yıl gibi bir süreye ihtiyacınız vardır demektir. Hukuk bölümünde öğrenci medeni hukuk, Anayasa hukuku, Roma hukuku, genel iktisat teorisi, kamu maliyesi, idare hukuku, genel kamu hukuku, hukuk tarihi, ceza hukuku, devletler umumi hukuku, hukuk sosyolojisi ve felsefesi, medeni usul hukuku, ticaret hukuku, Türk vergi hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas hukuku, devletler özel hukuku gibi dersler okutturulur.

Bunun yanında hukuk fakültesinde de çeşitli seçmeli dersler vardır. Dersler hukuku seven ve düzenli çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin yapabileceği düzeydedir. Ancak düzenli çalışmaz ve hukuka da ilgi duymazsanız bu dersler sizi zorlayacaktır.

Hukuk Mezunları İçin Çalışma Alanları

Hukuk mezunlarına stajlarını tamamladıkları gibi “avukat” unvanı verilir. Hukuk mezunlarının büyük bir kısmı avukat olarak çalışmaktadır. Avukat olarak çalışma bir hukuk bürosu açık hukuk danışmanlığı yapmak, bir hukuk bürosunda çalışmak ya da bir kurumun hukuk bölümünde çalışmak şeklinde olabilir.

Hukuk mezunları çeşitli sınavlar aracılığıyla devlet kademelerinde idareci pozisyonunda çalışma imkânlarına sahiptir. Ancak yine de bir hukukçu için en temel üç meslek avukatlık, hâkimlik ve savcılık şeklindedir.


Etiketler:
  • hukuk    
  • Yorumlar
    Yorum Yap