Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

03.11.2016 - 13:14

Periyodik tablo üzerinde gördüğümüz elemenleri metal ve ametal diye ikiye ayırabiliriz. Okullarda metal, ametal ve soygaz diye sınıflandırıldığını gördük. Ancak aslında ametal demek metal olmayan demektir. Yani soygazlar da ametal sınıfındadır. Metaller ve ametaller arasındaki farklar aşağıda verilmiştir. Öncelikle metalleri ve ametalleri tanıyalım.

Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

Metaller

Elementlerin çoğu metaldir. Alkali metaller, toprak alkali metaller, geçiş metalleri, lantanitler ve aktinitler gibi sınıfların hepsi metaldir. Metaller periyodik cetvel içerisinde sol taraftadırlar. Metal ve ametallerin ayrımı tablo üzerinden düz bir çizgiyle değil merdiven şekliyle yapılır. Yani karbon, fosfor, selenyum, iyot gibi elementler sınırdaki ametallerdir. Bu elementlerin solu metal ya da yarı metal, sağı ise ametaldir.

Metallerin Fiziksel Özellikleri

 • Parlaktırlar.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Yüksek donma noktaları vardır.
 • Yüksek yoğunluktadırlar.
 • Şekil alabilirler.
 • Eğilebilirler.
 • Oda sıcaklığında genellikle katı haldedirler.
 • Saydam değillerdir.
 • Vurulduğunda ses çıkarırlar.

Metallerin Kimyasal Özellikleri

 • En dış orbitalde 1 ile 3 arası elektron taşırlar.
 • Kolay aşınır ve paslanırlar.
 • Kolay elektron verirler.
 • Düşük elektronegativiteleri vardır.
 • İyi indirgendirler.
 • Oksitleri baziktir.

Ametaller

Hidrojen hariç periyodik cetvelin sağında yer alırlar. Metal olmayan elementlere ametal denir. Sayıları metalle kıyaslandığında azdır. Ametaller şunlardır: Hidrojen, karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, halojenler ve soygazlar.

Ametallerin Fiziksel Özellikleri

 • Mat görünümdedirler.
 • Elektrik ve ısıyı az iletirler.
 • Katıları eğilebilir değildir.
 • Kırılgandırlar.
 • Katı, sıvı ya da gaz fazında olabilirler.
 • İnce yapıdayken saydamdırlar.
 • Vurulduğunda ses çıkarmazlar.

Ametallerin Kimyasal Özellikleri

 • En dış orbitallerde 4 ile 8 arası elektron bulundururlar.
 • Kolay elektron alırlar veya ortaklaşa elektron kullanırlar.
 • Oksitleri asidiktir.
 • Yüksek elektronegativiteye sahiptir.
 • İyi yükseltgendir.

Metal ve ametallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gördüğümüze göre şimdi metaller ve ametaller arasındaki farkları tablo halinde görebiliriz.

Metaller ve ametaller arasındaki farklar
Metal Ametal
Parlaktır. Mattır.
İyi iletkendir. Kötü iletkendir.
Tel ve levha haline getirilebilir. Getirilemez.
Elektron verme eğilimi vardır. Elektron alma eğilimi vardır.
Sadece ametallerle tepkime verir. Ametal ve metallerle tepkime verir.
Oda koşullarında katıdır. Oda koşullarında katı, sıvı veya gazdır.
Oksitleri baziktir. Oksitleri asidiktir.
İndirgendir. Yükseltgendir.
Opaktır. Saydamdır.
Düşük elektronegativite değeri vardır. Yüksek elektronegativite değeri vardır.

Yukarıda metal ve ametal arasındaki farklar en önemli özellikler açısından verilmiştir.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap