Foton Nedir?

22.10.2016 - 10:32

Işığın tanecik modeli altında incelenen foton, elektromanyetik enerjinin bir paketidir. Elektromanyetik enerjiyi ışık olarak düşünebiliriz. Fotonlar sürekli boşlukta hareket halindedirler. Hareket hızı ise ışık hızıdır. Bu hız 2.9979 x 108 m/s şeklinde ifade edilmiştir. İşlem yaparken biz ışık hızını 3.108 şeklinde yuvarlarız çoğu zaman. foton

Atomda elektronlar bir üst yörüngeden bir alt yörüngeye geçerken foton saçarlar. Foton atomdan saçılan bir taneciktir. Yine elektronlar, bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye geçmek için de foton emerler.Fotonu ışık taneciği olarak da düşünebiliriz.

Fotonun Temel Özellikleri

Fotonu kavramak için temel özelliklerini bilmek önemlidir. Tanecik modeline göre fotonun temel özellikleri şöyledir:

  • Foton sabit, ışık hızında hareket eder.
  • Kütlesi yoktur. Tamamen enerjidir.
  • Momentum taşır.
  • Radyasyon yayıldığında veya emildiğinde ortaya çıkar ya da kaybolur.
  • Elektron gibi parçacıklar ile etkileşim halindedir.

Fotonun Tarihçesi

Foton ifadesi,1926 yılında Gilbert Lewis tarafından icat edildi. Buna rağmen ışığın tanecikli yapısı çok önceden biliniyordu. Newton optikte bunun teorisini inşa etmiştir.

1800'lere geldiğimiz zaman ışığın dalga özelliği gösterdiği fark edildi. Bu nedenle ışığın tanecik modelinden bütünüyle vazgeçildi. Albert Einstein 1900'lerde ışığın miktarı olduğunu ortaya koyunca, tanecik fikri yeniden güçlendi. Çünkü dalganın miktarı olamazdı.

Kısaca Dalga Parçacık İkiliği

Işıkta dalga ve parçacık ikiliği geniş bir konudur. Burada fotonun ne olduğunu anlamak için kısaca bahsedelim. Işık hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir. Bunun keşfedilmesi oldukça ilginç karşılanmıştır.

Bir şey tanecikli yapıdan oluşabilir ya da dalga şeklinde olabilir. Ancak biz ışıkta ikisinin aynı anda olduğunu görüyoruz. Işığın bazı özellikleri tanecikle açıklanırken bazı özellikleri de dalga ile açıklanmaktadır. Işığın frekansı, dalga boyu, genliği gibi özellikleri vardır.

Zannedildiğinin aksine ışık bazen tanecik bazen dalga özelliği göstermez. İki özelliği de aynı anda gösterir.

Foton Hakkında İlginç Bilgiler

Foton temel parçacık olmasına rağmen kütlesi yoktur. Bu durum oldukça ilginçtir. Kendi başına var olamayan foton, diğer parçacıklar ile etkileşim sonucu enerji transferi gerçekleştirebilir.

Fotonlar elektriksel yük olarak nötrdür. Aynı zamanda anti parçacığı olan antifoton ile aynı özelliği taşır.

Tam sayılı spine sahip olan foton, temel kuvvetler ile ilişkilendirilmiş bozonlar sınıfına girer. Ayar bozonları alt sınıfında gluon, W ve Z bozonları ile aynı grupta yer alırlar.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap