Hukukun Hayatımızdaki Önemi

08.10.2016 - 09:02

Hukukun Hayatımızdaki Önemi

Hukuk denilen şeyin hayatımız için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hukukun hayattaki rolü bu önemi ortaya çıkaran esas meledir. Yani hukukun hayatımızdaki önemi sadece hayatımıza kalite katan bir şey olarak değil, hayata devam etmemizi sağlayan bir şey olarak vardır. Hukuk toplumsal barış sağlamanın en kolay yoludur. Bütün ideolojiler hakim olunca toplumsal huzur sağlayacağını iddia eder. Ancak bütün bu ideolojilerin ortak noktası bir yere varana kadar hukuksuzluğu normal olarak görebilmeleridir. Durum böyle olunca da ideolojiler için canlar rahatlıkla feda edilmektedir.

Hukuk bir toplumun çatışmaya girmeden, birlikte uyum içinde yaşamak için kabul ettikleri ortak kurallardır. Bu kurallar üzerinde insanlar çok uzun süre düşünmüşlerdir. Toplumların ihtiyaçları değiştikçe bu kurallar da değişmiştir. Bazen bir kuraldan daha iyi kural keşfedilmiş ve denenmiştir. Bu nedenle hukuk stabil değil ilerleyen bir disiplindir.

Hukuk gelişip evrilirken bazı temel esaslar üzerine kuruludur. Bütün hukuk kurallarının esası "kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma" üzerine kuruludur. Zaten insanlar başlarına bir şeyler gelmesin diye hukuka ihtiyaç duymuşlardır.

Hayvanlar aleminde güçlü olan zayıf olanı öldürebilmektedir. İnsanlar akıl sahibi oldukları için zayıfın can güvenliğini koruyacak kurallar koymak istemişlerdir. Bunu neredeyse herkesin istemesinin nedeni insanlar arasında güçlü ve zayıf diye ikili bir ayrımın bu kadar basit olmamasıdır. Çünkü her güçlüden daha güçlüsü zaman içerisinde çıkabilmektedir. Bu da insan huzurunu ve refajını bozmaktadır. Hukuk bize huzur ve refah vadettiği için vazgeçilmezdir. Hukukun hayatımızdaki önemi o kadar büyüktür ki bunu hukuksuz kalınca çok acı bir şekilde anlarız.

Hukuk kuralları zaman içerisinde insanlar tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Adaleti, eşitliği, birlikte yaşayabilme imkanını sağlama ihtiyacından doğmuştur. Hukuk kuralları insanların toplum içerisinde ortak kabulleri olduğu için her vatandaş hukuka uygun olmayan eylemlerinirinin sorumluluklarını vatandaş olduğu gibi kabullenmiş sayılır.

Hukukun hayatımızdaki önemini kavramak için hukuksuz toplumlara bakmak  gerekir. Hukuksuz diye tanımlanan toplumlarda dahi hukuk vardır. Sadece hukuk sistemi yeterince etkili işlemiyordur. Hukukun zayıf işlemesi bile felaketlere yol açmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak hukuksuz miletler geride kalmaya mahkumdur.

Hayatımızda hukuk bu kadar yer kaplıyorken hukuka daha fazla sahip çıkmalı ve hukuksuzluğa karşı uyanık olmalıyız. Çünkü bizi insan yapan en önemli duygularımızdan biri adalet duygusudur. Adalet intikam ve öfke gibi kırıcı değil yapıcı bir duygudur.


Etiketler:
  • hukuk    
  • Yorumlar
    Yorum Yap