Atomun Özellikleri

06.09.2016 - 01:10

atomun özellikleri

Atom kimyanın en temel kavramıdır. Bu yazıdan atomun özellikleri üzerinde duracağız. Atom nedir bilmiyorsak ve detaylı öğrenmek istiyorsak eğer kimya dersi çatısı altındaki atom ve yapısı konusuna bakmamız gerekir. Burada atomun ne olduğu ile ilgili detaylı bilgileri bulabiliriz. Şu anki amacımız atomun özellikleri nelerdir kısaca bunları ortaya koymaktır. Atomun özellikleri kimya bilgisi için olmazsa olmaz derecesindedir. Atom nedir sorusu ile atomu tanımlamaya başlayalım.

Bütün maddeler atom denilen çok küçük yapılardan oluşur. Bu yapının içinde kendisinden küçük proton, nötron ve elektron olmasına karşın atom kimyasal yollarla parçalarına ayrılamadığı için biz maddenin en küçük alt birimini atom olarak kabul ederiz.

Atomu gözle görmemize imkan yoktur. Sadece zamanla geliştirilen atom teorisinin çeşitli deneylerle geliştirilmesi söz konusudur. Bu geliştirmeler sonucunda modern atom teorisiyle biz gerçeğe en yakın atomu biliriz.

Atomun çekirdeğinde proton ve nötron, yörüngelerinde ise elektron bulunur. Atomun ağırlığını oluşturan çekirdeğidir.

Her elektron negatif yük taşır. Her proton ise pozitif bir yük taşır. Nötronlar nötrdür. Proton ve elektronun yüklerinin çekim kuvveti eşittir. Çekirdeğin yükü protondan dolayı pozitiftir.

Çekirdekte bulunan proton ve nötronun boyutları aynı kabul edilir. Bu boyut elektrona göre çok büyüktür. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesinin 1840 katıdır.

Elektronlar çekirdeğin etrafında döner haldedir. Dönme hızı ise çok yüksektir. Bu nedenle elektron atomun her yerini kaplar neredeyse. Atom hacminin büyük bir kısmı elektrondur.

Bir atomdaki proton sayısına atom numarası denir. Atomlar içerdikleri proton sayısına göre numaralandırılmışlardır. Periyodik sistem içerisine de proton sayısına göre sıralanırlar.

Proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomun özellikleri benzerlik gösterir.

Nötron sayıları aynı olan atomlara izoton atom denir. Elektron sayısı aynı olduğunda ise izoelektronik atom ortaya çıkar.

Atomlar elektron alıp verdikleri durumlarda iyon dediğimiz yapıya dönüşürler. İyon oluşumu iyonlaşma ile olur. Bu da elektron alıp vermedir.

Atomlar bağ oluşturup bileşikleri meydana getirirler. Sonrasında ise bu bileşikler bir araya gelip maddeyi oluştururlar. Atomlar arasında kimyasal bağ, bileşikler arasında ise fiziksel bağlar oluşur.

Bir atomda yer alan proton ve nötron sayısının toplamına kütle numarası denir. Kütle numarası atomun önemli özellikleri arasındadır. Atomun kütlesi doğrudan kütle numarası ile ölçülür.

Atomun özellikleri içerisinde en basit ve en temel olanlar yukarıda saydığımız özelliklerdir. Bu özellikler kimya dersinin başlangıç noktası kabul edilebilir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap