İç Mimarlık Bölümü

05.09.2016 - 19:55

iç mimarlık bölümü

Mimarlık bölümünün yapı inşaat sektöründeki önemini biliyoruz. Burada mimarlığın bir alt dalı olan iç mimarlık bölümü hakkında konuşacağız. Özellikle tercih yapmak isteyen adayların, ya da hedef belirleme konusunda emin olamayan fakat bu bölüme ilgisi olan öğrencilerin bu yazıyı okumasında fayda var. İç mimarlık bölümü popülaritesi son dönemlerde yükselmiş bir bölüm. Zaten eskiden böyle bir meslek ya da böyle bir bölüm mevcut değildi. Programı tercih edecek adaylar için iç mimarlık hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca programı hedef edinen adayların da iç mimarlık nedir bilmesi için programın kısaca tanımın yanında iş olanaklarından ve eğitiminden bahsedeceğiz. Bu yazıyı okuduktan sonra iç mimarlık bölümü nedir kabaca bilgi sahibi olacaksınız.

Genel Bilgi ve Programın Amacı

İç mimarlık programının amacı istek ve olanaklara göre her çeşit binanın iç planının ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapmaktır. İç mimar;  önce istek ve ihtiyaç sahibini, yürürlükteki yasaları, talep sahibinin maddi olanaklarını ve koşullarını dikkate alarak planlarını çizer. Zaten mimarlığın plan çizim üzerine olduğunu hepimiz biliyoruz. İç imarlık bölümü dizaynın iç kısmını yapmak isteyen adayları yetiştirir. Bugün çok büyük olan yapı sektöründe dış tasarım ve iç tasarım farklı iki uzmanlık alanına dönüşmektedir.

İç Mimarlık için Aranan Kişisel Özellikler

İç mimarlık bölümünü tercih edecek adayların taşıması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler kişisel bazda iç mimarın başarılı olması için önemlidir. İç mimar olmak isteyen adayların matematik, sosyal bilimler, fizik ve resim dallarında iyi yetişmiş, yaratıcı ve düzgün şekil çizebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Zaten bölümü ve mesleği sevebilmek için de bu özellikler olmazsa olmazdır. Bunların ötesinde iç mimarlığın tasarımsal ve sanatsal yönlerine de ilgi beslemek ve kabiliyetli olmak çok önemlidir. Bu olduğu zaman meslekte başarı daha yüksek oranda olacaktır.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler

İç mimarlık bölümü için öğretim süresi 4 yıldır.  İç mimarlıkta genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş, mukavemet malzeme, peyzaj mimarlığı ve restorasyon, mimari tasarım, iç malzeme mekaniği, kent planlaması, iç mimari röleye, statik, ince yapı,  iç mimari tasarım, iç mimari çizim tekniği gibi dersler okutulmaktadır. Genellikle bölüm mimarlık fakültesi olmayan üniversitelerde mühendislik fakültesi içerisinde yer almaktadır. Olayın mühendislik boyutu olmasının yanı sıra iç mimarlıkta temel matematik dışında pek mühendislik dersi okutulmaz.

Mezunlara Verilen Unvanlar ve Çalışma Alanları

İç mimarlık bölümü mezunlarına haliyle “iç mimar” unvanı verilir. Bu unvanı ve vasfı kazanan kişiler bu sıfat ile çeşitli yerlerde çalışabilirler. Kamu sektöründe, bayındırlık ve iskân Bakanlığı, belediyeler ve özel sektörde istihdam alanı mevcuttur. Eğer imkan ve koşullar uygun olursa mezunlar kendi iş yerlerinde de çalışabilirler. Bu durumda iç mimarlık mesleği ticari bir kimliği daha çok kazanacak ve müşteri bulma ile orantılı olan bir gelir tablosu ortaya çıkacaktır. Özel işyeri sahibi iç mimarların yeteneklerini gösterdikçe daha başarılı olduklarını görüyoruz. Bu nedenle bu alan bireysel kabiliyet ve hırsa daha bağlı bir alandır. Ancak inşaat firmaları bünyesinde çalışıp yine özel sektörde iş bulma olanağı mevcuttur.


Etiketler:
  • tercihler    
  • Yorumlar
    Yorum Yap