Hititler

28.08.2016 - 16:26

Anadolu’da yaşamış çok önemli bir medeniyet Hititler medeniyetidir. Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde yer alan bir dil kullanan Hititler antik çağda Anadolu’da kurulmuşlardı. Tarihleri milattan önce 2000’li yıllarla kadar uzanan Hititler bugün bizim yaşadığımız Anadolu topraklarını yurt edinmeleri açısından önemlidirler.

Anadolu tarihi Türkler Anadolu’ya gelmeden önce çeşitli süreçlerden geçti. Bu süreçler içerisinden biri de Hititler sürecidir. Hititler Devleti’nin başkenti Hattuşaş idi. Hattuşaş bugün Çorum il merkezine 80 kilometre mesafede bir yerdir. Yani Hititlerde devletin merkezi orta Anadolu’ydu.

hititler

Hititlerin kökenini ne olduğu tartışılmıştır. Atatürk’ün öncülük ettiği Tür tarih tezi Hititleri de bir Türk medeniyeti olarak ele alıyordu. Ancak bu tez fazla iyimser ve milletçi bulunmuştur. Çünkü Anadolu’da daha önce de Türk varlığı bilinse de Anadolu’nun sistematik bir şekilde Türkleşmesi ve Türk teşkilatlanmasının Anadolu’ya gelmesi Malazgirt zaferiyle başlar. Anadolu Türk tarihi Hititler dönemini kadar gitmez. Zaten Hititlerin kullandığı dil Avrupa kökenlidir. Bu da onların Türk olduğu tezini çürütmektedir.

Hititlerin Kökeni ve Özellikleri

Hititlerin kökeninin ne olduğu tam bilinmemektedir. Son dönemlerde şu an yaşayan Kafkas milletlerinin dillerinin Hitit diline benzer olduğu öne sürülmüştür. Hititlerin Kafkas kökenli bir topluluk olduğu bu nedenle bir kesim tarihçiler tarafından iddia edilmektedir.

Hititler coğrafi olarak Anadolu’nun ortasında yer almışlardır. Yani bugünün Türkiye’sine göre düşünürsek iç Anadolu bölgesinde yer aldıklarını söyleyebiliriz. Ancak güneyde zamanla toprakları Suriye ve Lübnan’a kadar uzanmıştır.

Hititlerin ne zaman devlet kurdukları ya da Anadolu’ya ne zaman geldiği tam bilinmemektedir. Milattan önce 2000 yılı tahmini bir ifadedir. Ancak Hititler elde bulunan kaynaklara göre bu tarih dolaylarında aşamalı olarak Anadolu’ya gelmişlerdir. Zamanla Hattiler üzerine egemenlik kuran bu topluluk teşkilatlanıp devlet haline gelmişlerdir.

Hititlerde yönetimi sağlayan meclis Pankuş meclisidir. Kralın yanında kral ailesinden ve ileri gelenlerden oluşan Pankuş meclisinde devlet sorunları görüşülürdü. Bu da meclis ve istişare kurumlarının yönetimde ne kadar eski olduğunu göstermektedir.

Hititler çok tanrılı bir dine inanmışlardır. Hititlerdeki tanıların sayısı epey fazladır. Tanrılar ailesinin binlerce üyesi bulunur. Hitit tanrıları insanlar gibi ihtiyaçları olan, yiyen ve içen varlıklar olarak hayal edilmiştir.

Hititler tarih sahasında gördüğümüz birçok ilgi ortaya koymuş uygarlıktır. Örneğin Kadeş Savaşı ve Kadeş Antlaşması bunlardan biridir. Hititler ile Mısırlılar arasında milattan önce 1274 yılında büyük bir savaş olmuştur. Bu savaş sonucunda Kadeş Antlaşması denen barış antlaşması onaylanmıştır. Buna göre Kadeş Mısırdan alınıp Hititler kontrolüne girecektir.

Kadeş Antlaşması dahil bıraktıkları yazılı tarih eserlerinde Hititler çivi yazısını kullanmışlardır. Tarih yazıcılığına önem vermiş olmaları, tarihi anal adı verilen yıllıklara yazmaları çok eski bir tarihte yaşamış Hititler hakkında bilgi sahibi olmamızı kolaylaştırmaktadır. Hititler tarih yazıcılığında olabildiğince tarafsız kalmaya çalışmışlardır. Bunun Hitit krallarının hatalarının tarihi yazılara girmesinden anlıyoruz.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap