Biyomühendislik

21.08.2016 - 20:18

Ülkemizde az bilinen bölümlerden biri de biyomühendislik bölümüdür. Biyoloji ve mühendisliğin bir araya geldiği bu bölüm iki disiplinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Biyomühendislik bugün birden fazla üniversitede yer almasına rağmen bölümün popülerliği istenilen düzeyde değildir. İnsanlar daha çok bildikleri alanlara yönelmeyi sevdikleri için bu bölümün puanları da pek yüksek değildir.

Biyomeühendislik Hakkında Genel Bilgi ve Programın Amacı

Biyomühendislik

Biyomühendislik programında matematik, fizik ve kimya temeli üzerinden moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlardaki sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır. Programda öğrencililer mühendislik ilkelerinden hareketle biyolojik olay ve mekanizmaları bir araya getirerek yeni malzemeler oluşturabileceklerdir. 21. yüzyılın sanayine önemli katkılarda bulunacak bir jenerik teknoloji olarak kendini bütün dünyaya kabul ettirmiş durumdadır.

Bugün biyoteknolojik yöntemler ile çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, ethanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler,vitaminler, hormonlar), biyo kimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözmenler, pestisitler ve çeşitli polimer) gibi belirtilen malzemelerelde edilebilmektedir. Ayrıca madencilik, su arıtma , endüstriyel ve kentsel atıkların işlenmesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilebildiği söylenebilir. Günümüzde gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin % 40’dan daha fazlası ya biyolojik kökenli ya da biyolojik materyalin dönüşümü ile ilgilidir. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde daha da yüksektir.

Aranan Kişisel Özellikler

Biyomühendislik bölümde eğitim almak isteyen kişilerin, bilimsel araştırmalara merakı olan ve teknolojideki gelişmeleri takip etmekten hoşlanan, temel bilgilerle ilgili, araştırmacı kişilikte olmaları gerekmektedir. Mühendisliğin yanı sıra biyolojiye ve özellikle moleküler biyolojiye ilgi duyması da şüphesiz bir gerekliliktir. Bu bölümde alınan derslerle üretim sistemlerinde biyoloji bilgisinin kullanışını öğreneceksiniz. Bu alanda çalışma yapmak için doğrudan alanın kendisini tanıyıp ona ilgi duymak önemlidir.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler

Biyomühendislik bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. Kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyokataliz biyomekanik, ayırma ve saflaşma teknikleri, biyotreaktör taslarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, polimer kimyası, biyopolimerler ve biyosensörler mikrobiyal-viral genetik, moleküler biyoloji, protein kimyası, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, sitoloji, biyoelektrik, nörobiyoloji, immünoloji, farmakoloji, genetik mühendisliğe giriş gibi dersler okutulmaktadır. Görüldüğü gibi mühendislikle iç içe olan programda önemli ölçüde biyoloji içerikli dersler de verilmektedir.

Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları

Mezunlara “biyomühendis” unvanı verilmektedir. Ülkemizde Biyomühensdislik bölümü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2000-2001 öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır. Biyomühendislik Bölümü lisans programlarını tamamladıktan sonra iç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsi Sıhha ve Tse gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve askeri kuruluşlarda görev alabilmeleri, bunun yanında ilgili ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapma imkânları mümkün olacaktır. Bu yolla üniversitede kalıp bilim yapmak mümkündür. Çünkü bölümün sahası bilimsel gelişmelerin sık yaşandığı yeni bir sahadır.


Etiketler:
Yorumlar
Yorum Yap