Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

17.08.2016 - 16:59

astronomi ve uzay bilimleri bölümü

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü öğrencilerin merak ettiği bölümlerden biridir. Hakkında pek fazla bilgi olmadığı için tercih yapacak adayların önünde bir problem olmaktadır. Bu yazıda astronomi ve uzay bilimleri bölümünü anlatacağız. Eğitim programının genel amaçlarının yanında astronomi ve uzay bilimleri lisans eğitiminin temel amacını da vereceğiz. Astronomi ve uzay bilimleri bölümünü tamamlayan adaylar hangi unvanı alır? Ne iş yapar? Okul süresince ne görürler? Bu gibi konuların üzerinde duracağız.

Genel Bilgi ve Programın Amacı

 Astronomi ve uzay bilimleri bölümünün amacı, rasathaneler yardımıyla gökcisimlerinin, güneşin, yıldızların hareketlerini, nitelik ve niceliklerindeki değişimleri, evrendeki konumlarını inceleyerek astronomlar yetiştirmektir. Bölümde yıldız atmosferleri, özel yıldızlar, yıldızlar arası kolon yoğunlukları, galaksiler, kozmoloji gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle uzay araştırmaları konusunda gelişmiş ülkelerde bu programdaki eğitime özen gösterilmektedir. Türkiye uzay araştırmaları konusunda henüz istenilen düzede olmasa da bu konuda araştırma merkezleri bulunmaktadır. Astronomi ve uzay bilimleri bölümü iki ana bilim dalına ayrılır:

Astronometri: Gök cisimlerinin hareketlerini ve konumlarını inceler.

Astrofizik: Gök cisimlerinin fiziksel özellikleri üzerinde çalışmalar yapar.

Gördüğünüz gibi çalışma sahası gök cisimlerinin üzerine yoğunlaşmaktadır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri İçin Aranan Kişisel Özellikler

Bu bölümü seçecek kişilerin üstün akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip, araştırmacı ve sabırlı kişiler olmaları gerekmektedir. Özellikle matematik ve fizik derslerinde çok başarılı öğrenciler olmalıdırlar. Akademik alanla ilerlemeyi ciddi bir alternatif olarak düşünmelidirler. Bu doğrultuda da üniversite boyunca çok çalışmaya özen göstermeleri gerecektir. Bu itibarla astronomi ve uzay bilimleri bölümü tercih edecek adayların çalışmayı ve öğrenmeyi seven yapıda olması gerekir. Eğer sadece diploma almak için bu bölüme girerseniz elbette mezun olursunuz ancak başarılı olamazsınız.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler

Astronomi ve uzay bilimleri bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler yoğun olarak temel matematik ve fizik dersleri görmektedir. Fizik deresinin uzayı kavramak için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Genel Astronomi, Gök mekaniği, İstatistik Astronomi, Güneş Fiziği, Astronomi Tarihi, Gezegenler Teorisi, Yüksek Enerji Astrofiziği dersleri de astronomi ve uzay bilimleri programı çerçevesinde okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler genel bilgisayar programlama dersleri de almaktadır.

Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları

Mezunlara  “Astronom” unvanı verilir. Astronomlar rasathanelerde ve meteoroloji genel Müdürlüğü’ne bağlı istasyonlarda görev alabilirler. Başarılı bir akademik yaşantısı olan bölüm mezunları ise üniversitede kariyerlerine devam ederek araştırma görevlisi olabilirler. Astronomi Ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirenler çeşitli kurumlarda bilgisayar programı yazılımı ile ilgili görevleri de yürütebilmektedirler. Astronomi ve uzay bilimleri bölümü çalışma sahası uzay gibi geniş bir alanken dünya üzerinde dar bir ş olanağı sunmaktadır. Bu bölümü tercih edeceklerin akademik kariyere düşünmeleri mantıklı olacaktır. Çünkü iş imkânı kısıtlı bir bölümdür.


Etiketler:
  • tercihler    
  • Yorumlar
    Yorum Yap