Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

17.08.2016 - 10:49

bilişim sistemleri ve teknolojileri

Bugün merak edilen bölümlerden biri de bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümüdür. Bilgi işlem teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler, kurumların hem temel işletmecilik eğitimi görmüş olan, hem de bu bilişim alanının da ihtisas sahibi kimselere olan ihtiyacını arttırmaktır. Söz konusu ihtiyacın karşılanması için bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü,  temel işletmecilik eğitimine paralel olarak yönetim kadrolarında alınan kararlara destek olan ve kontrol mekanizmasını kolaylaştıran bilgi işlem ve bunun değişik boyutlarının temelini öğretmektedir. Temelde bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümündeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temel modülü ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı yaratabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek kişileri yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu da kuşkusuz, mesleki eğitimin temel amaçlarına uygun düşmektir. Böylece uluslararası konjonktürlerdeki işletmecilik ve bilgi teknolojisine ilişkin dinamizmi izleyebilen, Türkiye’nin bu alandaki gelişmelerini de değerlendirerek işletme bünyesindeki kararlara hızlı bir şekilde destek sağlayabilen kişiler mezun edebilmek amaçlanmaktadır. Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümlerinin temel hedefi budur.

Bilişim sistemleri ve Teknolojileri İçin Aranan Kişisel Özellikler

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü okuyacaklarda bazı özelliklerin yer alması gerekiyor. Bu programda eğitim görmek isteyenlerin, matematik ve teknik konularda başarılı, dikkatli ve düzenli, kendini devamlı olarak geliştirme arzusunda olan, bilgisayara ilgi duyan kişiler olması gerekmektedir. Bilgisayara ilgi duyduğu halde bir de sosyal olarak kendini geliştirmiş ve iletişimi güçlüyse daha çok avantaj çıkıyor tabi ki. Bilişim sistemleri ve teknolojileri sevildiğinde ve takip edildiğinde başarılı olunabilen bir alan.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. Temel istatistik, matematik, işletme yönetimi ve organizasyon, finansal muhasebe, bilgisayar teknolojisi, bilgi işlem, teknik İngilizce, Türk dili ve edebiyatı, sistem analizi ve algoritma, yapısal programlama, işletim sistemleri, veri yapıları ve dosya işleme, inkılâp tarihi, veri taban sistemleri, yönetim ve bilgi sistemleri, görsel programlama, proje yönetimi, nesneye bağlı programlama,  işletmelerde bilgisayar uygulamaları,  teknik seçmeli ders, bilgisayar şebekeleri ve bilgisayar şebeke, işletim sistemleri, veri işletim sistemleri, internet/ internet uygulamaları veri tabanı yönetim sistemleri, iş akışı yönetim, ileri şebeke uygulamaları, gibi dersler okutulmaktadır.

Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü mezunlarına öğretim gördüğü dalı belirten lisans diploması verilir. Mezunlar, özel ve kamu firmalarının bilgi işlem ve bilgi iletişim ağı alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletebilecek ve yönetebilecek, her hangi bir kademede çalışabilirler. Mezunların, işletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olması da onlara zaman içinde daha üst düzey görev yapabilme olanakları tanıyacaktır. Bilişim sistemleri ve teknolojileri konusunda kendini iyi yetiştirmiş mezunlar daha kolay iş bulabileceklerdir.


Etiketler:
  • tercihler    
  • Yorumlar
    Yorum Yap