Eski Türk Tarihi Özet Bilgi ve Tarihteki İlkler

19.05.2016 - 17:35

eski türk tarihi özet bilgi

Tarih birçoğumuz için ezber içeren zor bir ders olmuştur. Tarih dersinde başarılı olmanın yolu ise tarih bilgisinden olabildiğince fazla bilmektir. Özellikle kpss gibi sınavlar tarihte bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Yorumun önde olduğu sınavlarda dahi ezber bilgiye olmasa da genel tarih bilgisine ihtiyaç vardır. Çünkü bilmeden yorum yapmak diye bir şey olamaz. Tarihi nerden çalışmalıyım ve nerden başlamalıyım diyenler için hem kpss’de hem lys’de işe yarayabilecek özet bilgileri bir araya getirdik. Bu yazıda tarihin hepsi yerine eski Türk tarihinde özet niteliğinde olabilecek bilgilerle birlikte tarihteki ilkleri derledik. Bu bilgileri çok uzun tutmadık. Tarih çalışmanızda çok önemli köşe taşlarını burada bulabileceksiniz. Kısa ve temel bilgileri içeren bu yazıdakileri öğrenmeniz tarih bilginizi epey arttıracaktır. Osmanlı tarihine kadar olan bölümü burada ele aldık. Geri kalanını da diğer yazılarda özetle vermeye çalışacağız.

Eski Türk Tarihi Özet ve Spot Bilgi

 1. Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir.
 2. Asya Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. En parlak dönemi ise Mete Han döneminde yaşamıştır. Metehan 10'luk sistemi ilk kullanan komutandır.
 3. Tarihte Türk ismini kullanan ilk devlet Göktürklerdir.
 4. Türkler ilk defa Göktürk Alfabesini kullanmıştır.
 5. İlk olarak bilinen Türk dini ise tek tanrı inancına dayanan Gök Tanrı dinidir.
 6. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygur devletidir.
 7. Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti Avrupa Hun Devletidir.
 8. İstanbul’u kuşatan ilk Türkler Avarlardır.
 9. Eski Türk devletlerinde Kurultay denilen bir danışma meclisi bulunurdu.
 10. Zafer ve bayramlarda düzenlenen şenliklere Toy adı verilirdi.
 11. Ölüleri anmak ve onları defnetmek üzere yapılan törenlere Yuğ denirdi.
 12. Oğuz Kağan destanındaki Oğuz Kağan Mete Han'dır.
 13. Ergenekon Göktürklere ait bir destandır.
 14. Türeyiş ve Göç destanları Uygurlara aittir.
 15. Kırgız Türklerinin Manas destanı bulunur.
 16. Orhun Abideleri Kültigin, Bilge Kağan ve vezir Tonyukuk adına yazılmıştır. Aynı zamanda Türklerin ilk yazılı eseri olarak kabul görür. Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.
 17. Savaş sırasında bütün yaşı uygun erkeklerin savaşa iştirak etmesi ordu millet anlayışı adı verilen bir anlayışın ürünüdür.
 18. Türkler savaşlarda Hilal taktiğini kullanmışlardır. Aynı zamanda Bozkurt, Turan, Sahte Ricat taktiği olarak da isimlendirilebilir.
 19. Türklerin batıya göç etmesinde Çin etkili olmuştur.
 20. Türklerin İslamiyet’i kabulü Talas savaşı (751) ile hızlanmıştır.
 21. İlk kurulan Türk İslam devleti Karahanlılardır.
 22. Türkçeyi ilk resmi dil yapan devlet Karamanoğlularıdır. Bunu Karamanoğlu Mehmet Bey yapmıştır.
 23. Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdar Gazneli Sultan Mahmut'tur.
 24. Türklerden Anadolu’ya ilk kez hunlar sefer düzenlemiştir.
 25. Anadolu’yu yurt edinmek maksadıyla ilk seferi Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey düzenlemiştir.
 26. Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik Ikta sistemi denilen bir sistemle geliştirilmiştir. Bu sistemi vezir Nizamülmülk kurmuştur.
 27. Nizamülmülk'ün siyasetname ve adında devlet idarecilerine ders veren bir eseri bulunur.
 28. Selçuklular ile Bizans ilk kez Pasinler savaşında savaşmışlardır.
 29. Anadolu’nun kapısı Malazgirt Meydan Muharebesiyle Türklere açılmıştır.
 30. Büyük Selçuklu devleti Katvan Savaşı ile yıkılış sürecine girmiştir.
 31. Hükümdar çocuklarına Selçuklularda Melik denirdi. Osmanlıda bu Şehzade olacaktır.
 32. Selçuklularda hükümdar çocuklarına yönetim konusunda yardımcı olacak tecrübeli devlet adamlarına Atabey denirdi. Bunun karşılığı Osmanlı'da Lala olacaktır.
 33. Selçuklularda ve Osmanlılarda sancak güvenliğinden sorumlu komutanlara Subaşı adı verilirdi.
 34. İlk Türk denizcisinin adı Çaka Bey'dir. Kurduğu beylik ise Çaka Beyliğidir.
 35. Anadolu (Türkiye) Selçuklu devletini Süleyman Şah kurmuştur.
 36. Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu halini alması Anadolu Selçuklu dönemimdeki Miryekefelon savaşıyla gerçekleşmiştir.
 37. Anadolu Selçukluları en parlak dönemini I. Alaaddin Keybukabat devrinde yaşamıştır.
 38. Anadolu Selçuklu devleti Kösedağ Savaşı ile yıkılma sürecine girmiştir.

Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap