Türk Tarih Kurumu

06.05.2016 - 13:47

türk tarih kurumu

Osmanlı döneminde sınırlı bir tarih anlayışı vardı. Eğitimde öğrencilere Osmanlı tarihi başta olmak üzere İslam tarihi sınırlı olarak anlatılıyordu. İşte Türk Tarih Kurumu bu eksiği kapatmak üzere Cumhuriyet Döneminde kurulmuş bir kurumdur. Atatürk Türklerin tarihinin Osmanlıdan ya da Selçuklulardan ibaret olmadığının farkındaydı. Öğrencilere verilen Türk tarihi dersinde de Orta Asya’dan bu yana baştan sona kronolojik bir anlatım olması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle veri toplamak ve Türk tarihini araştırmak üzere Türk Tarih Kurumunu kurdurdu. Türk tarih kurumu doğrudan Atatürk’ün emri ve yönlendirilmesiyle kurulmuştur.

Atatürk’ün Türk tarih kurumu kurdurtmadaki amaçlarının başında o dönem Avrupa’sında Türklerden kötü bahsedilmesini gelmektedir. Avrupalılar Türklerden barbar ve geri kalmış olarak bahsetmekteydiler. Atatürk bunun karşısında Türklerin şanlı bir tarihi olduğunu göstermek istiyordu. Bu konuda araştırma yapacak, derleme yapacak, yayın oluşturacak bir devlet kurumuna ihtiyaç vardı. 28 Nisan 1930 tarihinde verilen bir önerge ile bu kurumun temelleri atılmıştır. Önergeyi veren Afet İnan’dır.

Türk Tarih Kurumu kurulma sırasında birçok aşamadan geçmiştir. Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti, Türk Tarihi Araştırma Kurumu ve Türk Tarih Kurumu isimlerini sırasıyla almıştır. Kurum bu isim değişikliklerini yaşarken aynı zamanda kurumun yapısı da oturtulmaktaydı. Kurum o dönemde temel vazife olarak birkaç ciltten oluşan lise tarih müfredatı için kitap hazırlamıştır. Daha sonra eski Türk beyliklerini anlatan eserler telif etmeye başlamıştır.

Atatürk ölümüne kadar bu kurumun kongrelerine katılmış ve mirasının gelirinin yarısını bu kuruma bağışlamıştır. Türk Dil Kurumu ile birlikte cumhuriyetten sonra kurulan en önemli kurumların başında Türk Tarih Kurumu gelmektedir. Belli aralıklarla kongreler düzenleyen kurumun bildirileri kitap olarak yayımlanmaktadır.

Tarafsız bir gözle baktığımız zaman şunu görmekteyiz. Türk Tarih Kurumu maalesef kuruluşundaki amacı hakkıyla yerine getirememektedir. Atatürk’ün hayatını bile doğru bir şekilde yayımlama başarısı gösteremeyen bu kurumun revize edilmesi gerekmektedir. Yeteri kadar bütçesi ve personeli bulunun Türk Tarih Kurumunun daha üretken olması, daha iyi araştırma ve daha çok yayın yapması gerekmektedir. Çünkü bir toplumun tarihiyle ilgili herkesin uzlaşabileceği ve en güvenilir kaynak bu kurumdan çıkmaktadır. Ancak maalesef ülkemizde tarih çalışmaları bireysel çabalarla ilerlemektedir.

Türk Tarih Kurumunun tarih açısında yaptığı önemli işler de elbette vardır. Yayımladıkları eserler önemsiz değildir. Ancak gelişen Türkiye’de daha fazla işlev üstlenmesi, daha aktif ve daha üretken olması beklenmektedir. Tarihle ilgili en son ne zaman bu kurumun adını duydunuz hatırlamaya çalışın. Kamu kuruluşlarının denetimi ve yönlendirilmesi nitelikli kişiler tarafından yapılmayınca maalesef ilerleme de sınırlı olmaktadır. Bu güzide kurumumuzun daha çok ve daha kaliteli çalışmalar üretmesini umuyoruz. Türk Tarih Kurumunun sitesine ttk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap