Tarih Bölümü

05.05.2016 - 20:25

tarih bölümü

Sözel öğrencilerinin en çok tercih ettiği bölümlerin başında tarih bölümü gelir. Sözel alanda aslında meslek alternatifleri olmasına rağmen tarih bölümünün insanlar arasında ayrı bir ilgi çekiciliği bulunmaktadır. Birçok üniversitede bulunmasının yanı sıra tarihin başlıca bir geniş alan olması onu daha da tercih sebebi haline getirmektedir. Ayrıca tarih ders olarak her kademede okutulduğu için tarih bölümü mezunları öğretmenlik kadrolarından da yararlanmaktadırlar. Tarih bölümü Türkiye’de belki de 100’ün üzerinde üniversite var olan temel bir bölümdür. Bu üniversitelerimizden hangisi iyi bir tarih eğitimi veriyor tartışılabilir. Ayrıca son dönemde artan özel üniversite sayısı ile tarih öğrencileri de artmıştır.

Tarih Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler

Tarih bölümü tercih edecek öğrencilerin her şeyden önce muhakkak tarihe ilgili olmaları gerekir. Çünkü tarih gibi sözel bir alanda çok fazla öğrenilecek bilgi vardır. Eğer sevmezseniz bu size yük gibi gelir. Severseniz de tam tersine, öğrenilecek tonla şeyle dolu zevkli bir derya olarak algılarsınız. Bu nedenle tarihi sevmeyenlerin tarih bölümünü tercih etmemeleri daha uygun olabilir. Ancak sevme kavramı göreceli bir kavramdır. Şöyle ki birçok insan küçük yaşta sevmem dediği şeyi sonradan sevebilmektedir. Bu durumun tam tersi de aynen geçerlidir. Eskiden tarih bilginizin olmaması üniversite yıllarında tarih konusunda derinleşmeyeceğiniz manasına gelmez. Hatta lise yıllarında tarih dersinde kaldığı halde bugün büyük tarihçilerimiz arasında olan isimler de mevcuttur. Bu nedenle sevme sevmeme meselesini iyi araştırmak ve ilgi oranını doğu tespit etmek gerekir.

Çok fazla öğrencisi ve sınırlı sayıda kadrosu olduğu için sadece sözelci olmak sizi tarih bölümünü tercih etmeye itmemelidir. Maalesef günümüz şartlarında tarih bölümünde okuyan adaylar artık ilk seneden kamu sınavlarına da çalışmaya başlamaktadırlar. Bunu da göz ardı etmemek gerekir.

Tarih bölümü ts-2 puan türünden öğrenci almaktadır. Bu nedenle zaten bölümü kazanmak için tarih testi çözmeniz gerekir. Tarih testinin puansal etkisi de yüksek olduğu için yüksek bir tarih ve edebiyat netiyle güzel bir üniversitede bu bölümü okuyabilirsiniz.

Tarih Bölümü Dersleri

Tarih bölümünde okuyan öğrenciler ağırlıklı içeriği dönemlerine göre ayrılmış olan tarih içerikli dersler olmak üzere birçok ders almaktadırlar. Bu dersleri tamamlayınca tarih bölümünden mezun olursunuz. Ancak tarih bölümü mezunu olmak tarihçi olmak demek değildir. Bunu da aklınızda bulundurmanız gerekir. Osmanlıca metinler görseniz bile çoğu tarih öğrencisi eski dili ve eski yazıyı öğrenememekte ve orijinal tarihi belge okuyamamaktadır. Bu da tarih bölümünün tarihçi yetiştirme konusunda eksik kalmasına neden olmaktadır. Tarih bölümü dersleri aşağıda liste olarak verişmiştir.

 • Tarih metodu
 • Eskiçağ tarihine giriş
 • Ortaçağ tarihine giriş
 • Yeniçağ tarihine giriş
 • Osmanlıca metin ve gramer I
 • Tarih metodu uygulaması
 • Yakınçağ tarihine giriş
 • Genel Türk tarihine giriş
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihine giriş
 • Osmanlıca metin ve gramer II
 • Eski Anadolu tarihine giriş
 • Eski Mezopotamya tarihi
 • Bizans tarihi
 • Kuruluş devri Osmanlı tarihi
 • Türk kültür tarihine giriş
 • Eski Mısır tarihi
 • İslam tarihi
 • Selçuklular tarihi
 • Yükseliş devri Osmanlı tarihi
 • Doğu Avrupa Türk tarihi
 • Haçlı Seferleri tarihi
 • Avrupa tarihi
 • Türk devlet teşkilatına giriş
 • Anadolu Türk beylikleri
 • Yakın Avrupa tarihi
 • Kurtuluş Savaşı tarihi
 • Osmanlı devletinin teşkilat yapısı
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi
 • Osmanlı sosyal tarihi
 • Osmanlı kültür tarihi
 • Çağdaş dünya tarihi
 • Türkiye ve Türkî devletler
 • Osmanlı iktisat tarihi

Yukarıda gördüğünüz ders listesi tarih bölümü dersleri listesidir. Genel hatlarıyla bu dersler verilmekle birlikte seçmeli olarak benzer veya konu dışı dersler de verilmektedir. Ayrıca derslerin isimleri üniversiteden üniversiteye farklılık da gösterebilmektedir.

 


Etiketler:
Yorumlar
Yorum Yap