Çin Halk Cumhuriyeti

29.04.2016 - 09:01

çin halk cumhuriyeti

Asya kıtasında yer alan ve kapladığı alan itibariyle dünyanın en geniş üçüncü ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti üzerinde bu yazıda duracağız. Dünya ekonomisini büyük üretim kapasitesiyle önemli ölçüde etkileyen bu ülkenin sürekli büyüyor olması ve geleceğin en güçlü devleti olması ihtimali gözleri bu ülke üzerine çeviriyor. Çin aslında Çin Halk Cumhuriyetinden çok daha eski bir tarihe sahiptir. Binlerce yıllık Çin tarihinde birçok devlet yönetim şekli ve siyasal yapı geçirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1 milyar 370 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Yüz ölçümü ise 9,6 milyon km2’dir. Başkenti Pekin, para birimi ise RMB’dir.  Çin’de birçok değişik etnik gurup olmasına rağmen nüfusunun çok önemli bir kısmı Çinlidir. Türklerin Doğu Asya’da yaşadığı günler de dahil olmak üzere Çin her zaman önemli bir politik güç olmuştur.

Çin Ekonomisi

Bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu kadar büyük bir nüfusu olması üretim yapabilme kapasitesini epeyce yükseltmektedir. Bunun sonucunda da ülke ekonomisi hızla büyümektedir. Ancak ülkede nüfus çok fazla olduğu için kişi başına düşen gelir düşük olmaktadır. Aynı zamanda Çin’de iş gücü fazlasının olması insanların emek gücünü ucuzlatmaktadır. Bu nedenle birçok yabancı firma fabrikalarını Çin Halk Cumhuriyetinde kurma yoluna gitmiştir. Çin’de son yıllarda etkin rol oynayan yöneticiler başarılı ekonomi politikaları ile ülkeyi daha da ileri götürmektedirler. Çin ekonomisi büyük oranda yüksek çaplı ve düşük kaliteli üretime dayanmaktadır. Piyasada Çin malı dendiği zaman kalitesiz ürün akla gelir.

Çin nüfus politikası olarak nüfusun düşmesi ya da en kötü ihtimalle yükselişinin durması yönünde tedbirler almaktadır. Ülkede yürürlükte olan tek çocuk yasası sadece yüzde 30 oranında uygulansa da ülkede nüfus artış oranı her geçen gün düşmektedir. Zaten ülkeler geliştikçe ve eğitilmiş nüfus arttıkça nüfus artış oranı doğal bir süreçte düşmektedir. Çin’de eksik olan yenilikçi ürün üretimi olmuştur. Var olan teknolojilerin kopyasını yapmakta başarılı olan Çin kendine ait büyük markalar henüz üretememiştir. Bunun için ülkenin daha iyi eğitim sağlaması gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyetinin Siyasi Yapısı

Adından da anlaşılacağı gibi Çin bir halk cumhuriyetidir. Bu da demek oluyor ki ülkede siyasi sistem sosyalist bir düzene dayanmaktadır. 1949 yılında girdiği iç savaşta komünistlerin Mao Zedong önderliğinde zafere ulaşması ülkeyi komünist bir rejime taşımıştır. 1976 yılında ölene kadar Mao bu ülkeyi idare etmiştir. Komünist rejimde muhalefet partilerine çok yer olmamakta, seçim ve millet meclisi de temsili olmaktadır. Ülkenin yönetimi 7 kişilik bir guruba dayanmaktadır. Bu 7 kişi içerisinde devlet başkanı ve başbakan da yer almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti Mao’dan sonra komünist sistemi esnetip diğer devletlerle ticari ilişkileri geliştirme yoluna gitmiştir. Bu hamleler Çin’in gelişmesi için çok önemli adımlar olarak sayılabilir. Şu an dünyada silah üretiminde dahi ilk sıralarda olan ülke yine Çin Halk Cumhuriyetidir. Kuzey Kore örneğine de bakacak olursan Çin Halk Cumhuriyetinin komünizmin iyi ve başarılı bir örneği olarak görebiliriz. Zaten sosyalist rejimin başarılı bir şekilde ayakta kalması da geçmişte yaşanan hataların telafi edilip ekonomik düzenin uluslar arası alana uygun hale getirilmesine borçludur.


Etiketler:
  • coğrafya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap