Biyoloji Nedir?

28.02.2016 - 02:12

biyoloji nedir?

Biyoloji nedir? Basitçe canlılığın bilimidir diye cevaplayabiliriz. Bu cevap yeterli çünkü içerisinde her şeyi barındırıyor. Küçük bir algden büyük bir balinaya kadar var olan bütün canlıları inceler biyoloji. Hayatta biyoloji nedir sorusundan ziyade biyolojiyle ilgili sorular sorulmuştur hep. Zaten son yıllarda biyoloji alanında ortaya konan yeni bulgular eski varsayımları da yıkmıştır. Bizler canlılık ve canlılarla ilgili merak ettiklerimizi bu bilim çerçevesinde takip ediyoruz. Bir şeyin yaşadığına nasıl karar verebiliriz? Virüsler canlı mıdır değil midir? Bütün bu sorular biyolojide aklımıza basitçe gelen sorulardır. Bunun gibi binlerce soru ve cevap biyoloji biliminin içinde saklıdır.

Biyoloji görünen ve görünmeyen canlılık âlemlerinin ikisinde de faaliyet gösterir. Hayvan, bitki, mantar âlemi gibi gözle görülen canlıları içeren grupların yanı sıra bakteri ve virüsler gibi gözle görülemeyen varlıkları da inceler. Hayatın belli düzeni içerisinde organizmalar en basitten en karmaşığa doğru sıralanmışlardır. Hayatın temeli olan hücreden tutun da hayvanlarda bulunan karmaşık sistemlere kadar hepsi belli bir sıra içerisinde biyolojinin çalışma alanındadır. Daha çok sağlık gibi pratik faydalardan dolayı insan bedeniyle ilgilendiğimiz için onun canlılığı bizim daha fazla ilgimizi çekmiştir. Esasında canlı bir varlık olan her şeyin cansız alemle doğrudan ilişkisi vardır. Nasıl dünyada enerji yoktan var edilmiyor. Bizler de canlılar olarak diğer canlılar gibi enerji dönüşüm süreçlerinde yer alıyor ve buna müdahalelerde bulunuyoruz. Örneğin beslenerek besinler içerisinde hapsolan enerjiyi hareket enerjisine çeviriyoruz. Bu da hayatın bütün renklerini içerisinde barındıran bir süreçtir. Dolayısıyla biyoloji bunu incelerken birçok şeyi de içermiş oluyor. Yani biyoloji nedir diye sorulduğunda hayatın kendisidir diye cevap verenler aslında romantizmden ziyade bir gerçekliğe parmak basmaktadırlar.

Hayatın bir sistemler bütünü olduğunu biliyoruz. Canlı organizmalar bu sistemler içerisinde büyür, gelişir ve çoğalır. Mesela bir insan kilo aldığı zaman dışarıdan aldığı besini hammadde olarak kullanıp kilo inşa etmiş oluyor. Bütün bu süreç işte biyoloji için vazgeçilmez bir çalışma alanıdır. Biyolojinin çalışma alan nedir diye baktığımızda bu tür karmaşık süreçleri incelediğini görürüz.

Aynı şekilde üreme, çoğalma, ölüm, neslin devamı gibi kavramlar da doğrudan biyolojiyle alakalıdır. İnsanlar zaman içerisinde kendilerinin neyden yapıldığını merak etmişlerdir. Kendilerine nispi olarak benzeyen diğer canlılara da merak duymuşlardır. Zamanla bu merak keşiflere neden olmuş ve biyoloji bilimi ilerlemiştir. Şöyle ki, biyolojinin bu haline gelmesi için sınıflandırılması çok önem arz etmektedir. Bu sınıflandırma da modern haliyle yeni yapılabilmiştir. Sınıflandırma temel bir insan arzusu olduğu için zamanında insanlar, hayvanlar, otlar ve taşlar ya da insanlar, yürüyen hayvanlar, uçan hayvanlar ve yüzen hayvanlar gibi basit sınıflandırılmalar yapılmıştır. Ancak biyolojiyle ilgili bilgilerimiz arttıkça ve canlıyı keşfettikçe daha çok mantığa dayanan sınıflandırmalar yapmışız. Bitkinin ne bir canlı olduğunu keşfetmişiz mesela. Bunun ötesinde gözle göremediğimiz birçok canlı organizma olduğunu bulmuşuz. Bütün bunlar bir araya gelince işte biyoloji ortaya çıkmaktadır.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • dersler    
  • Yorumlar
    Yorum Yap