Fizik

Atışlar

Yere göre belirli bir yükseklikten bırakılan cisimler dü­şey doğrultuda yeryüzüne düşer. Bu olay, cisimleri ye­rin merkezine doğru çeken bir kuvvetin mevcut olduğunu gösterir. Bu kuvvet yer çekimi kuvveti olarak isimlendirilir.

Yer çekimi kuvveti etkisi altında yapılan tüm hareketle­re genel olarak atış hareketi denir. Bir cismin kütlesi ile yer çekimi ivmesinin çarpımına o cismin ağırlığı denir.

G ağırlık, m kütle g de yer çekimi ivmesi olmak üzere G = m.g bağıntısı vardır.

Ağırlık vektörel bir büyüklük olup yönü yerin merkezine doğrudur.

Hava direnci önemsenmiyor ise atış hareketleri kütle­den bağımsız olur. Serbest bırakılan cisimlerin düşme­lerine neden olan etken yer çekimidir. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda yer çekiminin etkisinde olan bütün cisimler sabit ve aşağı yönlü olan bir ivmeyle hareket eder. Bu da,

F = m.a ⇒ m.g = m.a ⇒ g = a olur.

Yer çekimi kuvveti etkisinde kalan bütün cisimler, g = 10 m/s2 lik düşey doğrultudaki ivmenin etkisindedir. Yer çekimi ile ilgili problemlerdeki ivme g ivmesidir. Bu değer normalde 9.81 civarı iken işlemlerde genellikle 10 m/s2 olarak kabul edilir.

Serbest Düşme

Yere göre belirli bir yükseklikten ilk hızsız serbest bı­rakılan cismin ağırlığının etkisiyle yaptığı harekete ser­best düşme denir. Buluttan düşen yağmur damlasının hareketi gibi serbest düşmeye örnektir. Burada cisim, yalnızca yer çekimi kuv­vetinin etkisinde hareket eder. Bu nedenle düzgün hızlanan hareket yapar.

Yorumlar
Sen de Yaz