Sürücüler İçin İlk Yardım Bilgisi

Temel Yaşam Desteğinin Tanımı

Temel yaşam desteği hayat kurtarmak amacıyla havayolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu ya da kalbi durmuş kişiye yapılan müdahaledir. Solunumu durmuş akciğere oksijen gitmesi için suni solunum uygulanır. Kalbi durmuş kişiye ise dış kalp masajı ile uyarı vererek kalbin tekrar kan pompalaması sağlanır. Kalp masajı temel yaşam desteğinin başlangıç noktasıdır. Çünkü kan pompalanmıyorsa eğer, dolaşım durmuş demektir. Dolaşımı durmuş bir hastaya hava dahi verseniz bu hava hücrelere taşınamaz ve ölüm gerçekleşir.

Desteğe başlarken eğer çevrede biri varsa bilinç kontrolünden sonra hemen 112'yi araması telkin edilmelidir. Temel yaşam desteği yaparken ilk yardımcı yalnız ise 30 kalp masajını 5 kez uyguladıktan sonra kendisi yardım çağırmalıdır.

temel yaşam desteği

Solunum ve Kalp Durması

Solunum durması: Soluk alıp verme işlevinin yerine gelmemesinden dolayı vücudun oksijensiz kalma durumudur. Solunum durduktan sonra hemen suni solunuma başlanmaz ise 4 veya 6 dakika arasında vücut oksijen oranı iyice düşer ve kalp durur.

Kalp durması: Kalbin pompalama işlemine devam etmemesidir. Bu durum nabız bölgelerinden nabzın alınamamasıyla anlaşılır. Kalp durmasına 5 dakika içerisinde müdahale edilmez ise beyin hasarı oluşur. Oksijensiz kalma durumundan en çabuk etkilenen organ beyindir.

Hava Yolu Tıkanıklığı

Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir. Solunumun durması veya zorlaşmas birçok nedene bağlı olabilir.

Yorumlar
Sen de Yaz