İyon Gram Ne Demek? | Soru-cevap - Webders.net

İyon Gram Ne Demek?

icon_soru
Soru Esra Atmaca 29.10.2019 - 17:33
iyon gram ne demek?
icon_soru
Cevap 01.11.2019 - 12:36

İyon gram kavramını anlayabilmek için mol kavramı konusunu iyi bilmemiz gerekir. Bir iyonun gram cinsinden miktarına iyon gram denir. İyon gram kavramı iyonlarda mol sayısı yerine kullanılmaktadır.

İyon gram, atom gram gibi kavramların kullanılmasının ana nedeni atomların gerçek kütlesi olan proton ve nötron ağırlığı ile gram arasında Avagadro sayısı kadar oran vardır.

Örnek verelim. Bir oksijen atomunun kütle numarası 16'dır. Bu da demektir iki çekirdeğinde 16 adet tanecik bulunur. Ancak bu taneciklerin kütle günlük hayatta kullandığımız kütle birimlerine göre çok küçüktür.

Öyleyse oksijen atomundan 16 gram alırız ve miktarına bakarız. İşte bu miktar 1 mol demektir. 16 gram oksijen kaç atom gram derse 1 mol diyebiliriz. Aynı şekilde iyonlar için de bu şekilde kullanılabilir.