Trafik ve Çevre Bilgisi

Araçların Tescil (Kayıt) İşlemleri

Bütün motorlu araçlar sahipleri araçlarını yetkili tescil kuruluşuna kaydetmek zorundadırlar. Ancak bazı araçlar bu zorunluluğun dışındadır. Bunlar:

  1. Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlar
  2. Geçici olarak ülkemizde bulunma iznine sahip olanlar
  3. İkili veya daha çok taraflı anlaşmalarla tescil zorunluluğu getirilmemiş araçlar
  4. Motorlu araçları imal, tadil, ihraç eden veya satanların bu amaçla bulundurdukları araçlar
  5. Bedeliyelerce tescili mecburi kılınanlar dışındaki bütün motorsuz taşıtlar

Tescille yetkili kurumlar: Askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan araçların tescilleri bağlı olduğu kuruluşlarca yapılır.

İş makinası sınıfındakilerin tescili: Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca, tarımda kullanılanlar ziraat odalarınca, sanayi bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların ise bağlı oldukları odalarca tescil edilir.

Motorlu taşıtlardan gerekli görülenler il trafik komisyonlarından izin alınmak suretiyle tescilleri belediyelerce yapılır.

Bunların dışında kalan araçların ilk tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca veya emniyet genel müdürlüğü aracılığıyla yapılır. 

Yorumlar
Sen de Yaz