Kimya

Kimyasal Bağlar

Atomlar arasında oluşan bağlara kimyasal bağ denir. İyonik ve kovalent olmak üzere iki türlü kimyasal bağ vardır. Bunlardan iyonik bağ kovalent bağa göre daha kuvvetlidir.

İyonik Bağ

Metal + Ametal arasında metalin ametale e- vermesiyle oluşan bağdır. En aktif metal ile en aktif ametal arasında kuralan bağ en sağlam iyonik bağdır.

Kovalent Bağ

Ametallerin kendi aralarında ortaklaşa elektron kullanmayla oluşan bağlanmaya kovalent bağ diyoruz. Aynı ametal atomlarının arasındaki bağlanmaya apolar kovalent, farklı ametal atomlarının bağlanamsıyla oluşan kovalent bağa ise polar kovalnet bağ diyoruz.

Yorumlar
Sen de Yaz