Fizik

Evrenin Oluşumu

Eski tarihlerden beri bilime meraklı insanların zihinlerini; Evren ve Dünya nasıl oluştu?  ve Evren ve Dünya'nın yapısında neler var? gibi sorular sürekli kurcalamıştır. Yaptıkları basit araştırma­lar ve gözlemlerle insanlar, bu soruların cevaplarına ulaşmaya çalışmışlardır.

Başlangıçta insanlar basit gözlemlerle Dünya'yı, et­rafında Güneş ve Ay'ın dolandığı sabit bir gezegen olarak düşündüler. Araştırma imkânları geliştikçe, Güneş’in merkezde ol­duğunu ve diğer gezegenlerle birlikte Dünya'mızın da Güneş etrafında dolandığını fark ettiler. Bilim insanları evrenin oluşumu ile ilgili farklı görüşler ortaya atmışlardır. Ancak bu görüşler temel olarak iki farklı gruba ayrılır.

1. Görüş; Newton’un 1600’lü yıllarda ortaya attığı ha­reketsiz ve bir başlangıcı olmayan evren görüşüdür. Bu görüşe göre, evren sonsuzdan beri var olmuştur ve varlığı da şu anki hâlindeki gibi sonsuza kadar devam edecektir.

2. Görüş